Законопроект про відновлення роботи ВККС прийнято за основу

ВР прийнято за основу законопроект № 3711-д “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”.

Метою законопроекту є приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, відновлення роботи ВККС, вдосконалення процедури її формування та діяльності.

Законопроектом пропонується:

  • визначити порядок формування ВККС, зокрема передбачається, щоб до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності входили 3 особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та 3 особи, запропоновані відповідно Радою прокурорів України, Радою адвокатів України, Національною академією правових наук України в особі Президії. Водночас, пропонується перший склад Конкурсної комісії з питань доброчесності, який сформує новий склад ВККС та працюватиме протягом року, сформувати з 3 осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України;
  • встановити, що ВККС складається з 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 4 роки;
  • встановити чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов’язки її членів;
  • визначити порядок проведення конкурсу та призначення на посаду члена ВККС;
  • вдосконалити порядок організації роботи та засідань ВККС;
  • виключити статтю 28-1 Закону «Про Вищу раду правосуддя» щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та етики, а також вилучити ряд положень розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №193-IX, які визнані КСУ такими, що суперечать Конституції України;
  • встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання консультативних висновків від Державної судової адміністрації України та Пленуму Верховного Суду (для визначення кількості суддів ВС). При цьому встановлюється, що загальна кількість суддів ВС не повинна перевищувати 200.