Законопроектом «Маски-шоу стоп-3» пропонується заборонити вилучення техніки при обшуках

Законом України № 2213-VIII щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами (так званий «Маски-шоу стоп-2»), який нещодавно набув чинності, не було посилено безпеку ведення бізнесу та не встановлено належних запобіжників від зловживань слідчих і прокурорів, зокрема в частині вилучення серверів та інших технічних пристроїв, а також щодо арешту майна підприємців.

Так вважають народні депутати – автори законопроекту № 9484, який вже отримав назву «Маски-шоу стоп-3».

Законопроектом пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо тимчасового доступу та вилучення інформаційних та телекомунікаційних систем.

Пропонуються наступні зміни:

– пропонується уточнити спеціальну термінологію (зокрема, уведено в обіг поняття «пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові» (далі – Пристрій));

– пропонується взагалі заборонити вилучати Пристрої, а також порушувати роботу комп’ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься;

– тимчасовий доступ до Пристроїв здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них міститься;

– у разі все ж вилучення зазначених пристроїв або їх складових, особа, яка їх вилучає, зобов’язана на вимогу власника (законного володільця) надати можливість йому або уповноваженій ним особі копіювати інформацію, що міститься у цих Пристроях або їх складових, а також надати письмове обґрунтування можливості заподіяння шкоди кримінальному провадженню у разі, якщо зазначений пристрій не буде вилучено;

– під час накладення арешту на майно у вигляді відповідних Пристроїв, недопустимою має бути заборона їх використання, якщо вони використовуються їх власником (або законним володільцем) як предмети або засоби праці (практика Європейського суду);

– у разі втрати, пошкодження чи знищення слідчим або прокурором наданого їй документа чи Пристрою, що містить у собі документ в електронному вигляді, вони зобов’язані відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою, пошкодженням чи знищенням Пристрою чи документа, виготовленням дубліката останнього та вжити заходів щодо відновлення втраченого документа.

Крім того, встановлюється відповідальність посадових осіб слідчих органів та органів прокуратури за умисне порушення слідчим або прокурором встановленого КПК порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку, якщо це завдало істотної майнової шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів.

Очікується, що законопроект дозволить удосконалити методику проведення слідчих дій і знизить навантаження на правоохоронні органи в частині усунення потреби зберігання великої кількості громіздкої вилученої техніки.