Законопроектом пропонуються зміни щодо діяльності кредитних спілок

В парламенті групою народних депутатів зареєстровано законопроект № 9078 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок», який є одним із кроків для забезпечення реформування системи кредитної кооперації.

Проектом передбачено, що членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці (одиниць), проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб в кредитній спілці.

Також законопроектом регулюються майбутні правовідносини між кредитними спілками та їх членами-юрособами щодо набуття та припинення статусу членства.

Передбачений механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за рішенням суду), віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

Законопроектом передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, з огляду на те, що механізм та умови взаємодії учасників із ФГВФО визначається Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування, відтерміновані до прийняття змін до цього Закону, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Окремим положенням законопроекту передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус саморегулівних організацій кредитних спілок – членів асоціації. Відповідно, окреслюються завдання та повноваження СРО кредитних спілок, встановлюється її право щодо контролю за діяльністю своїх учасників, визначаються джерела фінансування СРО.

Окрім того, законопроектом передбачена обов’язкова участь кредитних спілок, які здійснюють залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Особливості такої участі мають визначатися Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».