Заплановане вдосконалення народовладдя на рівні місцевого самоврядування

У парламенті готовий до прийняття законопроект № 7283 про внесення змін до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування.

Законопроектом  передбачається:

– надання дефініцій термінам «житель» та «конференція жителів»;

– вдосконалення правового регулювання існуючих та впровадження нових механізмів локальної демократії:

  • загальних зборів (конференцій) жителів;
  • місцевих ініціатив;
  • громадських слухань;
  • участі жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету;
  • публічних консультацій;
  • громадської оцінки (експертизи) діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • консультативно-дорадчих органів при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування;

– визначення переліку суб’єктів, які можуть ініціювати проведення та долучатися до реалізації різних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення;

– встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади;

– врегулювання особливостей отримання територіальною громадою інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проведення останніми відкритих зустрічей та оприлюднення письмових звітів про свою діяльність.