Заплановані законодавчі зміни щодо захисту прав працівників та колективних договорів

ВРУ прийнято за основу законопроект № 5266 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників”, яким пропонується:

  • передбачити можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі;
  • встановити обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів;
  • встановити строк дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи;
  • привести норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі;
  • встановити зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику;
  • посилити відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Також пропонується у чинне законодавство включити норми, зокрема щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.