Заплановано посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності

ВРУ прийнято за основу законопроект № 5877 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності».

Метою законопроекту є врівноваження дерегуляційних заходів передбачених проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» та підвищення ефективності інституту відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Пропонується внести зміни до КК та КоАП в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшити відповідальність.

Законопроект, зокрема, передбачає суттєве посилення та персоніфікацію відповідальності суб’єктів містобудування за порушення вимог законодавства:

  • внести зміни до статей 96, 961, 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають зміну складів правопорушень, збільшення штрафних санкцій за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
  • внести зміни до статей 2446, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині процедурних питань розгляду справ про адміністративні правопорушення;
  • визначити коло суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративне стягнення;
  • доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 2661, якою врегульовується питання забезпечення виконання приписів контролюючих органів відносно об’єктів самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва;
  • внести зміни до статей 2051, 358, 364, 3652, 366, 3684 Кримінального кодексу, якими забезпечується можливість притягнення до кримінальної відповідальності відповідних суб’єктів містобудівної діяльності, за злочини передбаченні цими статтями;
  • доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 1972, якою передбачається посилити кримінальну відповідальність за самочинне будівництво, в тому числі, за самочинне будівництво на особливо цінних землях, в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, у межах території пам’ятки культурної спадщини, історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території, зони охорони, буферної зони, історичного ареала населеного місця, території об’єкта культурної всесвітньої спадщини, або на земельній ділянці (землях) із порушенням призначення земельної ділянки (земель) або обмеження у використанні земель.