Заплановано посилити правовий захист працівників у разі зміни власника бізнесу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 8244 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах.

Законопроект передбачає приведення національного законодавства про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур.

Законопроектом пропонується:

  • встановити обов’язок роботодавця продовжувати дію трудового договору у разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцями працівників та їх представників про: дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва; економічні, технологічні, структурні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, які впливатимуть на права працівників;
  • передбачити визначення поняття і процедури правонаступництва у трудових відносинах;
  • зобов’язати правонаступника письмово або в електронній формі надати працівникам та виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраним та уповноваженим представникам (представнику) працівнику, зазначену вище інформацію не пізніше ніж до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників.

Представникам працівників дається можливість ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин зміни власника та можливість наслідків для працівників від такого рішення, а також щодо заходів, які можуть уникнути або пом’якшити такі наслідки.

Реалізація положень даного проекту посилить правовий захист працівників у разі зміни власника підприємства або бізнесу та наблизить українське законодавство до європейських норм та стандартів, а Україну – до повноправного членства в ЄС.