Заплановано удосконалити надання медичної допомоги

Парламентом прийнято за основу законопроект № 6306 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги”, яким передбачається підвищити ефективність діяльності Національної служби здоров’я України та медичного обслуговування населення і попередити ризики порушення прав громадян на медичну допомогу, передбачену законодавством України.

Законопроектом пропонується:

  • покласти на Кабінет Міністрів України повноваження щодо затвердження порядку реалізації програми медичних гарантій;
  • наділити НСЗУ повноваженнями щодо розробки документів, необхідних для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (специфікацій і умов закупівлі медичних послуг), здійснення заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію (шляхом проведення відповідного моніторингу);
  • закріпити на законодавчому рівні умови укладання договорів НСЗУ із закладами охорони здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
  • заборонити затвердження в рамках програми медичних гарантій пакетів, що не передбачають надання послуг в сфері охорони здоров’я, крім оплати заходів з готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях;
  • запровадити міжнародні підходи до визначення видів медичної допомоги, об’єднавши вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу в один вид – спеціалізована медична допомога;
  • врегулювати питання забезпеченням розвитку електронної системи охорони здоров’я тощо.

Також пропонується оновити положення, що встановлюють засади надання паліативної допомоги, синхронізувати норми Цивільного кодексу України щодо відшкодування кримінальними правопорушниками витрат на лікування потерпілого із положеннями законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, а також запровадити кластерний принцип організації госпітальних округів, що дозволить забезпечити надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнтів медичної допомоги.

Окрім того, на рівні закону пропонується закріпити гарантії щодо мінімальної заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, а також можливість встановлювати у державних та комунальних закладах охорони здоров’я оплату від фізичних та юридичних осіб за надання ними послуг з медичного обслуговування, що не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення та в інших випадках, які встановлюються законодавством.