Заплановано вдосконалити порядок діяльності третейських судів

Уряд подасть до парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)».

Мета проекту – удосконалити порядок утворення та діяльності третейських судів шляхом посилення вимог до організацій, при яких можуть діяти постійно діючі третейські суди, та розширення повноважень органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду відповідно до кращих європейських практик.

Пропонується передбачити:

  • зміну порядку державної реєстрації третейських судів: зокрема, визначення Міністерства юстиції України єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів (наразі таку функцію, крім Мін’юсту, здійснюють інші суб’єкти державної реєстрації);
  • посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначення, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років;
  • розширення повноважень Третейської палати України: до її повноважень буде віднесено встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам Закону та надання відповідного висновку;
  • розширення підвідомчості справ, які можуть розглядати третейські суди шляхом надання права розглядати спори у справах щодо нерухомого майна, а також уточнення компетенції третейського суду в частині розгляду справ у спорах щодо захисту прав споживачів (ці положення наберуть чинності через три роки).

Крім того, передбачено здійснення перереєстрації постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

Третейський розгляд спорів, у порівнянні з судовим, характеризується невеликими фінансовими затратами сторін та швидкими строками вирішення.

Читайте про ще одну ініціативу щодо позасудового вирішення спорів: Медіацію узаконять: що передбачає урядовий законопроект?