Заплановано впровадити публічні консультації влади з народом

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 4254 «Про публічні консультації».

Законопроект визначає правила проведення суб’єктами владних повноважень публічних консультацій з питань формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проектів стратегічних та програмних документів (концепцій, стратегій, програм, планів заходів тощо), нормативно-правових актів для узгодження публічних та приватних інтересів.

Але консультації не передбачені щодо наступних питань:

 • підготовка проектів актів у частині положень, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 • правовідносини, пов’язані з проведенням всеукраїнського та місцевих референдумів, внесенням місцевої ініціативи, проведенням громадських слухань, загальних зборів громадян;
 • загальна або часткова мобілізація, введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, застосування ЗСУ, проведення антитерористичних операцій тощо.

Обов’язковою формою проведення публічних консультацій, згідно проекту, є електронні консультації, які проводитимуться на спеціальній на онлайн-платформі а також веб-сайтах органів влади.

Суб’єкт владних повноважень проводитиме публічні консультації у такому порядку:

 • складає план проведення публічних консультацій;
 • складає консультаційний документ;
 • оприлюднює його на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті;
 • інформує заінтересовані сторін про проведення публічних консультацій;
 • проводить заходи в рамках публічних консультацій;
 • оприлюднює пропозиції, отримані під час публічних консультацій, на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті;
 • вивчає та аналізує пропозиції;
 • оприлюднює звіт про результати проведення публічних консультацій, доопрацьований проект акта на онлайн-платформі для взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства та на власному офіційному веб-сайті.

Така ініціатива є частиною виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським союзом.