Заплановано законодавчі зміни в протидії відмиванню коштів

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроект № 2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення”, яким пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.

Передбачається ввести загальноприйняту міжнародну термінологію у даній сфері; застосовувати ризик-орієнтований підхід суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів.

Пропонується збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов’язкової звітності про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг. Так, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) і пов’язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в антілегалізаціонной сфері.

Розширено коло СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторингу про підозрілі фінансові операції, – додані особи, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування.

Законопроектом пропонується:

– удосконалення процедури розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарів власників (контролерів) і посилення вимог до виявлення СПФМ бенефіціарів власників своїх клієнтів;

– введення міжнародного інструментарію заморожування активів і регламентація дій СПФМ з активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням;

– вдосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів щодо легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

– вдосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання і виконання СПФМ запитів, рішень і доручень Держфінмоніторингу, і, як наслідок, захист СПФМ від загроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів по первинному фінансовому моніторингу;

– перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення і розслідування випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

Також законопроект вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу; забезпечувати наявність і повноту інформації про платника і одержувача платежу; запроваджувати заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, отриманими від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.