Заплановано законодавчі зміни задля комплексної термомодернізації будівель

Мінрегіон презентував законопроект «Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».

Головна мета — покращити регулювання у сфері енергоефективності. Також завдяки заходам з енергоефективності у будівлях відбувається економія енергоресурсів, а отже, зменшується плата за опалення, прогнозують в Міністерстві.

Законопроектом передбачено внесення до Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності» та деяких інших законів змін, що спрямовані на:

• адаптацію механізму надання державної підтримки до потреб співвласників житлових будівель;

• створення можливості для поступової реалізації проектів глибокої термомодернізації (з впровадженням чітких критеріїв щодо результатів в частині показників енергетичної ефективності);

• введення системного підходу у формуванні та реалізації політики з підвищення енергоефективності будівель в Україні;

• широкомасштабне впровадження ефективних інструментів зі скорочення споживання енергії в громадських будівлях;

• створення джерела даних щодо кількості, характеристик та обсягів споживання будівель в Україні тощо.