Заплановано зміни до Податкового кодексу для реалізації Плану BEPS та вдосконалення адміністрування податків

В парламенті зареєстровано законопроект № 1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усуненні технічних і логічних непогоджень в податковому законодавстві.

Законопроект розроблений з метою запровадження міжнародних стандартів податкового контролю (План BEPS), реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків і зборів.

Запропоновані, зокрема, наступні зміни:

– запровадження концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній: контрольованою іноземною компанією вважатметься будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених ПКУ;

– уточнення порядку врахування процентів, що сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями: пропонується розповсюдити обмеження по врахуванню таких процентів щодо кредитів, позик та інших боргових зобов’язань, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб. Також пропонується залишити один критерій застосування зазначеного порядку – за умови того, що загальна сума нарахованих процентів перевищує 30% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності;

– запровадження можливості реєстрації платниками податків нерезидентів, що здійснюють свою діяльність через розташоване в Україні постійне представництво без його реєстрації платником податків;

– імплементація положень 8-10 кроків Плану BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари;

– визначення порядку проведення процедури взаємного узгодження: механізм подачі заяви, вимоги до такої заяви, порядок дій контролюючого органу тощо;

– запровадження концепції оподаткування прирівняних до дивідендів платежів: коригування за методологією, передбаченою для контролю за трансфертним ціноутворенням, при здійсненні операцій з нерезидентами.

– встановлення принципу винної відповідальності платника податку за податкові правопорушення;

– визначення вимог щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів: обов’язкові описова та мотивувальна частини податкового повідомлення-рішення (ППР);

– закріплення матеріальної відповідальності контролюючого органу за неправомірні діяння його посадових осіб;

– пеню пропонується розглядати не як штрафну санкцію, а як засіб дисконтування грошей в часі;

– створення Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.