Заплановано зміни в аудиторській діяльності

Мінфін розробив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення деяких положень», який буде зареєстровано у парламенті як урядовий.

Законопроектом передбачається:

  • уточнити вимоги до аудитора та аудиторської фірми;
  • удосконалити положення щодо умов конкурсу з обрання суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • передбачити подання до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД) підприємствами інформації щодо створення та функціонування аудиторських комітетів або про покладання відповідних функцій на інший орган (підрозділ) підприємства, що становить суспільний інтерес.
  • удосконалити положення щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності;

Крім цього, за нестворення аудиторського комітету або непокладання відповідних функцій на орган (підрозділ) підприємства, що становить суспільний інтерес, за порушення вимог закону щодо процедури відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також за ненадання інформації до ОСНАД у випадках, визначених законом можуть бути засновані адміністративні санкції. Відповідні зміни вносяться до Кодексу України про адміністративні правопорушення.