Затверджено новації щодо кредитування для індустріальних парків

КМУ визначив механізми фінансування облаштування індустріальних парків та компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування або здійснення господарської діяльності у їх межах. Відповідні постанови були прийняті 28 жовтня та забезпечать практичну реалізацію механізмів державного стимулювання індустріальних парків.

Зокрема було затверджено Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків.

Передбачається, що загальна сума коштів для таких проектів, що надається будь-якому заявнику одного індустріального парку за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 60 млн гривень і 80% кошторисної вартості проекту.

Також рішенням передбачено затвердити Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків, який буде визначати процедуру повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами для компаній, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Порядок встановлює, що компенсація за нараховані та сплачені відсотки надається за період, що не перевищує три роки, та не раніше 2022 року (коли набрали чинності зміни до Закону), а обсяг компенсації, що надається заявнику за рахунок коштів державного бюджету, не може перевищувати:

  • для керуючої компанії та ініціатора створення-суб’єкта господарювання – 60 млн гривень;
  • для учасника – 45 млн гривень.

Звернення заявників по обох питаннях буде розглядатися утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків. На підставі її рекомендацій Мінекономіки буде приймати рішення про надання коштів або відмову у їх наданні та розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про обсяги надання коштів із відображенням їх розміру в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні коштів у поточному році, та підстави надання ним відмови.

Сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 57 промислових майданчиків.