Затверджено нову форму Звіту про заплановане масове вивільнення працівників

Мінекономіки наказом від 18.03.2021 № 563 (зареєстрований в Мін’юсті 05.04.2021) затвердило:

  • нову форму звітності №4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”;
  • Порядок подання форми звітності №4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”.

Цей звіт подають підприємства, установи, організації, за місцем провадження їх господарської діяльності – міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості та філіям регіональних центрів зайнятості.

Термін подання – не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців) за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону “Про зайнятість населення”. У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання інформації є перший після нього робочий день.

Інформація подається в електронному (з накладенням КЕП) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або особи, відповідальної за подання інформації).

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Відповідно, втратить чинність наказ Мінсоцполітики від 31.05.2013 №317.