Затверджено перелік кандидатів на посади членів ВККС

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 6 жовтня провела засідання та затвердила перелік кандидатів, які за результатами перевірки документів на відповідність вимогам Закону України «Про судоустрій та статус суддів» допущені до участі у конкурсі: 

Перелік, до якого увійшов 301 кандидат, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

 

1. Харченко Микола Сергійович Kharchenko Mykola
2. Перцова Тетяна Сергіївна Pertsova Tetiana
3. Бернюков Анатолій Миколайович Berniukov Anatolii
4. Бояринцева Марина Анатоліївна Boiaryntseva Maryna
5. Мотлях Олександр Іванович Motliakh Oleksandr
6. Никифоряк Любомир Петрович Nykyforiak Liubomyr
7. Громовий Олег Валентинович Hromovyi Oleh
8. Варикаша Олександр Дмитрович Varykasha Oleksandr
9. Аніщенко Тетяна Сергіївна Anishchenko Tetiana
10. Монаєнко Антон Олексійович Monaienko Anton
11. Дубинський Олег Юрійович Dubynskyi Oleh
12. Нестеренко Євген Володимирович Nesterenko Yevhen
13. Католікян Михайло Олександрович Katolikian Mykhailo
14. Жеба Дмитро Миколайович Zheba Dmytro
15. Яворська Наталія Іванівна Yavorska Nataliia
16. Семків Микола Нестерович Semkiv Mykola
17. Ращенко Євген Миколайович Rashchenko Yevhen
18. Богоніс Михайло Богданович Bohonis Mykhailo
19. Селецька Олена Віталіївна Seletska Olena
20. Стратонов Василь Миколайович Stratonov Vasyl
21. Дмитрієва Марія Михайлівна Dmytriieva Mariia
22. Коверзнев Вадим Олександрович Koverznev Vadym
23. Гришин Геннадій Анатолійович Hryshyn Hennadii
24. Лясковець Олексій Володимирович Liaskovets Oleksii
25. Рибченко Олександр Георгійович Rybchenko Oleksandr
26. Голуб Вікторія Анатоліївна Holub Viktoriia
27. Галій Степан Петрович Halii Stepan
28. Василаш Василь Михайлович Vasylash Vasyl
29. Трет’якова Тетяна Юріївна Tretiakova Tetiana
30 Ширант Алла Анатоліївна Shyrant Alla
31. Рудаков Дмитро Ігорович Rudakov Dmytro
32. Сав’юк Максим Ігорович Saviuk Maksym
33. Варишко Петро Васильович Varyshko Petro
34. Перова Олена Володимирівна Perova Olena
35. Совгира Дмитро Іванович Sovhyra Dmytro
36. Макаренко Олександр Юрійович Makarenko Oleksandr
37. Ніколаєв Сергій Вікторович Nikolaiev Serhii
38. Мазур Оксана Степанівна Mazur Oksana
39. Березюк Вікторія Володимирівна Bereziuk Viktoriia
40. Войтов Геннадій Васильович Voitov Hennadii
41. Даценко Василь Миколайович Datsenko Vasyl
42. Фазикош Олексій Васильович Fazykosh Oleksii
43. Гаєва Людмила Вадимівна Haieva Liudmyla
44. Алтухов Андрій Васильович Altukhov Andrii
45. Короїд Юрій Миколайович Koroid Yurii
46. Пендюра Леонід Олександрович Pendiura Leonid
47. Рабовська Світлана Янівна Rabovska Svitlana
48. Новікова Тамара Вадимівна Novikova Tamara
49. Чумак Сергій Юрійович Chumak Serhii
50. Трофімова Лариса Віталіївна Trofimova Larysa
51. Яковлева Вікторія Сергіївна Yakovleva Viktoriia
52. Пономаренко Іван Петрович Ponomarenko Ivan
53. Дичко Володимир Олександрович Dychko Volodymyr
54. Джепа Юлія Артурівна Dzhepa Yuliia
55. Губницький Дмитро Григорович Hubnytskyi Dmytro
56. Глушко Ігор Володимирович Hlushko Ihor
57. Журавська Лариса Вʼячеславівна Zhuravska Larysa
58. Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна Bondarenko-Zelinska Nadiia
59. Величко Валерій Олександрович Velychko Valerii
60. Брегей Роман Іванович Brehei Roman
61. Соловйова Марина Михайлівна Soloviova Maryna
62. Бездоля Дмитро Олександрович Bezdolia Dmytro
63. Федоров Дмитро Анатолійович Fedorov Dmytro
64. Завальнюк Ігор Вікторович Zavalniuk Ihor
65. Черевко Сергій Павлович Cherevko Serhii
66. Воловик Сергій Володимирович Volovyk Serhii
67. Мягкоход Юрій Володимирович Miahkokhod Yurii
68. Раданович Григорій Михайлович Radanovych Hryhorii
69. Пуха Ірина Юріївна Pukha Iryna
70. Потильчак Олександр Іванович Potylchak Oleksandr
71. Гарасимків Лілія Іванівна Harasymkiv Liliia
72. Шейгець Валентин Михайлович Sheihets Valentyn
73. Сало Павло Ігорович Salo Pavlo
74. Халаджи Ольга Володимирівна Khaladzhy Olha
75. Майна Ганна Євгенівна Maina Hanna
76. Марцеляк Олег Володимирович Martseliak Oleh
77. Губань Радим Васильович Huban Radym
78. Цибуля Олег Володимирович Tsybulia Oleh
79. Бєлова Олена Іларіонівна Bielova Olena
80. Бойко Андрій Володимирович Boiko Andrii
81. Рябчинська Олена Павлівна Riabchynska Olena
82. Фещик Наталія Миколаївна Feshchyk Nataliia
83. Погрібна Світлана Василівна Pohribna Svitlana
84. Сокалюк Всеволод Петрович Sokaliuk Vsevolod
85. Нерушка Тетяна Іванівна Nerushka Tetiana
86. Волкова Людмила Миколаївна Volkova Liudmyla
87. Коновал Тарас Павлович Konoval Taras
88. Вознюк Оксана Леонідівна Vozniuk Oksana
89. Сабодаш Роман Богданович Sabodash Roman
90. Чернега Роман Тарасович Cherneha Roman
91. Доненко Олена Володимирівна Donenko Olena
92. Злепко Назар Іванович Zlepko Nazar
93. Норець Роман Юрійович Norets Roman
94. Берназюк Інна Миколаївна Bernaziuk Inna
95. Соболєва Інеса Петрівна Sobolieva Inesa
96. Лелюх Людмила Петрівна Leliukh Liudmyla
97. Іванов Олег Олександрович Ivanov Oleh
98. Піддубна Вікторія Федорівна Piddubna Viktoriia
99. Луценко Олег Петрович Lutsenko Oleh
100. Просіна Яна Володимирівна Prosina Yana
101. Омельчук Олег Миколайович Omelchuk Oleh
102. Ковальова Юлія Валеріївна Kovalova Yuliia
103. Шепель Тарас Петрович Shepel Taras
104. Кравченко Павло Андрійович Kravchenko Pavlo
105. Катаєва Елла Валеріївна Kataieva Ella
106. Пальченкова Вікторія Михайлівна Palchenkova Viktoriia
107. Ружицький Віталій Вікторович Ruzhytskyi Vitalii
108. Костюк Вячеслав Васильович Kostiuk Viacheslav
109. Савенко Олексій Олександрович Savenko Oleksii
110. Шевченко Лілія Володимирівна Shevchenko Liliia
111. Васильченко Віталій Васильович Vasylchenko Vitalii
112. Ярова Леся Сергіївна Yarova Lesia
113. Юрчишин Віталій Дмитрович Yurchyshyn Vitalii
114. Холод Руслан Віталійович Kholod Ruslan
115. Смородинський Віктор Семенович Smorodynskyi Viktor
116. Гелла Сергій Вікторович Hella Serhii
117. Кустова Світлана Миколаївна Kustova Svitlana
118. Фролов Михайло Михайлович Frolov Mykhailo
119. Дмитрук Наталія Юріївна Dmytruk Nataliia
120. Панікар Ігор Вікторович Panikar Ihor
121. Мохончук Сергій Михайлович Mokhonchuk Serhii
122. Шевченко Володимир Альбертович Shevchenko Volodymyr
123. Німас Інна Ярославівна Nimas Inna
124. Вільчинський Олександр Ванадійович Vilchynskyi Oleksandr
125. Луганський Володимир Іванович Luhanskyi Volodymyr
126. Винар Любомир Вікторович Vynar Liubomyr
127. Бондар Сергій Олександрович Bondar Serhii
128. Петрова Олена Євгенівна Petrova Olena
129. Галабурда Надія Анатоліївна Halaburda Nadiia
130. Кравчук Іван Іванович Kravchuk Ivan
131. Юрлагіна Тамара Володимирівна Yurlahina Tamara
132. Головенко Олег Дмитрович Holovenko Oleh
133. Бірюкова Олена Миколаївна Biriukova Olena
134. Коваленко Анатолій Іванович Kovalenko Anatolii
135. Широян Тетяна Анатоліївна Shyroian Tetiana
136. Веремій Тетяна Миколаївна Veremii Tetiana
137. Пророк Віктор Васильович Prorok Viktor
138. Квасневська Наталя Дмитрівна Kvasnevska Natalia
139. Цірат Геннадій Артурович Tsirat Hennadii
140. Олененко Світлана Петрівна Olenenko Svitlana
141. Шикеря Ірина Анатоліївна Shykeria Iryna
142. Опанасюк Тетяна Іванівна Opanasiuk Tetiana
143. Одуд Андрій Андрійович Odud Andrii
144. Михайлюк Олег Анатолійович Mykhailiuk Oleh
145. Глинська Наталія Валеріївна Hlynska Nataliia
146. Хилевич Сергій Віталійович Khylevych Serhii
147. Зеленов Геннадій Михайлович Zelenov Hennadii
148. Суханова Єлизавета Миколаївна Sukhanova Yelyzaveta
149. Пасічник Андрій Володимирович Pasichnyk Andrii
150. Балаклицький Іван Ілліч Balaklytskyi Ivan
151. Ігнатов Роман Миколайович Ihnatov Roman
152. Чумак Віктор Васильович Chumak Viktor
153. Примак-Березовська Ольга Степанівна Prymak-Berezovska Olha
154. Коротун Олена Миколаївна Korotun Olena
155. Смолов Костянтин Вікторович Smolov Kostiantyn
156. Галай Андрій Олександрович Halai Andrii
157. Кобецька Надія Романівна Kobetska Nadiia
158. Гріпас Юрій Олексійович Hripas Yurii
159. Панасюк Олександр Сергійович Panasiuk Oleksandr
160. Шамов Олексій Анатолійович Shamov Oleksii
161. Мірошников Іван Юрійович Miroshnykov Ivan
162. Ломака Вікторія Сергіївна Lomaka Viktoriia
163. Кострицький Віталій Володимирович Kostrytskyi Vitalii
164. Костриця Олег Олександрович Kostrytsia Oleh
165. Кубатко Костянтин Володимирович Kubatko Kostiantyn
166. Письменний Олексій Анатолійович Pysmennyi Oleksii
167. Ходько Вадим Миколайович Khodko Vadym
168. Боднарук Юрій Володимирович Bodnaruk Yurii
169. Романюк Роман Васильович Romaniuk Roman
170. Назаров Іван Володимирович Nazarov Ivan
171. Хавронюк Микола Іванович Khavroniuk Mykola
172. Мельніков Олександр Абрамович Melnikov Oleksandr
173. Яким’як Олег Володимирович Yakymiak Oleh
174. Омельян Олексій Сергійович Omelian Oleksii
175. Кихтюк Роман Миколайович Kykhtiuk Roman
176. Гаращенко Дмитро Русланович Harashchenko Dmytro
177. Коліуш Олег Леонідович Koliush Oleh
178. Ткаченко Костянтин Валерійович Tkachenko Kostiantyn
179. Ратушняк Юрій Іванович Ratushniak Yurii
180. Шевченко Ольга Юріївна Shevchenko Olha
181. Яра Олена Сергіївна Yara Olena
182. Ольшанецький Ігор Володимирович Olshanetskyi Ihor
183. Давлатов Шавкат Бобоєвич Davlatov Shavkat
184. Лукʼянець Дмитро Миколайович Lukianets Dmytro
185. Глоба Данило Маркович Hloba Danylo
186. Заверуха Сергій Володимирович Zaverukha Serhii
187. Нор Уляна Миколаївна Nor Uliana
188. Ткаченко Олександр Васильович Tkachenko Oleksandr
189. Зайцев Олексій Володимирович Zaitsev Oleksii
190. Омельян Інна Миколаївна Omelian Inna
191. Гаргач Сергій Якович Harhach Serhii
192. Трускавецький Василь Петрович Truskavetskyi Vasyl
193. Олашин Володимир Володимирович Olashyn Volodymyr
194. Туровець Юрій Миколайович Turovets Yurii
195. Бондар Валентина Вікторівна Bondar Valentyna
196. Цехан Дмитро Миколайович Tsekhan Dmytro
197. Слоневський Маркіян Миколайович Slonevskyi Markiian
198. Рожнов Олег Вікторович Rozhnov Oleh
199. Кузь Василь Ярославович Kuz Vasyl
200. Буймова Любов Петрівна Buimova Liubov
201. Куйбіда Роман Олексійович Kuibida Roman
202. Золотар Михайло Михайлович Zolotar Mykhailo
203. Шевчук Галина Михайлівна Shevchuk Halyna
204. Харакоз Костянтин Сергійович Kharakoz Kostiantyn
205. Горох Олексій Петрович Horokh Oleksii
206. Матвіїв Ростислав Ігорович Matviiv Rostyslav
207. Мєлких Едуард Миколайович Mielkykh Eduard
208. Рисенко Володимир Миколайович Rysenko Volodymyr
209. Жовніренко Ігор Юрійович Zhovnirenko Ihor
210. Пономаренко Олена Георгіївна Ponomarenko Olena
211. Домашенко Олексій Михайлович Domashenko Oleksii
212. Весельська Тетяна Федорівна Veselska Tetiana
213. Вронська Ганна Олександрівна Vronska Hanna
214. Гнатів Оксана Михайлівна Hnativ Oksana
215. Баранець Олег Васильович Baranets Oleh
216. Шендрікова Ганна Олександрівна Shendrikova Hanna
217. Гуйван Петро Дмитрович Huivan Petro
218. Ігнатко Василь Степанович Ihnatko Vasyl
219. Сірий Микола Іванович Siryi Mykola
220. Потапенко Андрій Вікторович Potapenko Andrii
221. Загородній Анатолій Федорович Zahorodnii Anatolii
222. Вісьтак Марія Ярославівна Vistak Mariia
223. Білоус Олександр Вячеславович Bilous Oleksandr
224. Сидорович Руслан Михайлович Sydorovych Ruslan
225. Слуцька Тетяна Іванівна Slutska Tetiana
226. Синиця Ігор Володимирович Synytsia Ihor
227. Давидович Ірина Ігорівна Davydovych Iryna
228. Величко Михайло Михайлович Velychko Mykhailo
229. Забара Юрій Сергійович Zabara Yurii
230. Горбатюк Сергій Вікторович Horbatiuk Serhii
231. Ткаченко Ніна Григорівна Tkachenko Nina
232. Красовський Костянтин Юрійович Krasovskyi Kostiantyn
233. Стороженко Дмитро Олександрович Storozhenko Dmytro
234. Теремецький Владислав Іванович Teremetskyi Vladyslav
235. Дядюк Євген Миколайович Diadiuk Yevhen
236. Покотило Ігор Миколайович Pokotylo Ihor
237. Ковальчук Олександр Михайлович Kovalchuk Oleksandr
238. Ситников Олександр Федотович Sytnykov Oleksandr
239. Півторак Володимир Вікторович Pivtorak Volodymyr
240. Ковальчук Сергій Олександрович Kovalchuk Serhii
241. Мельник Юрій Віталійович Melnyk Yurii
242. Гусєва Наталія Дмитрівна Husieva Nataliia
243. Бобрик Володимир Іванович Bobryk Volodymyr
244. Дух Ярослав Михайлович Dukh Yaroslav
245. Мельник Руслан Іванович Melnyk Ruslan
246. Барнацький Павло Степанович Barnatskyi Pavlo
247. Курінський Олександр Георгійович Kurinskyi Oleksandr
248. Гайданка Анатолій Іванович Haidanka Anatolii
249. Казанцев Сергій Володимирович Kazantsev Serhii
250. Вац Олексій Іванович Vats Oleksii
251. Рим Тарас Ярославович Rym Taras
252. Затолочний Віталій Семенович Zatolochnyi Vitalii
253. Погребняк Станіслав Петрович Pohrebniak Stanislav
254. Мартинюк Назар Романович Martyniuk Nazar
255. Сіренко Юлія Юріївна Sirenko Yuliia
256. Гладій Степан Васильович Hladii Stepan
257. Кидисюк Роман Анатолійович Kydysiuk Roman
258. Шевяков Ігор Сергійович Sheviakov Ihor
259. Ковалко Наталія Миколаївна Kovalko Nataliia
260. Черноліхов Сергій Вікторович Chernolikhov Serhii
261. Власова Юлія Юріївна Vlasova Yuliia
262. Капля Олександр Миколайович Kaplia Oleksandr
263. Красницький Іван Васильович Krasnytskyi Ivan
264. Євдокімова Олена Павлівна Yevdokimova Olena
265. Бойко Андрій Михайлович Boiko Andrii
266. Черватюк Юлія  Вікторівна Chervatiuk Yuliia
267. Савуляк Роман Васильович Savuliak Roman
268. Гацелюк Віталій Олександрович Hatseliuk Vitalii
269. Кравченко Ольга Олександрівна Kravchenko Olha
270. Васильєв Євген Олександрович Vasyliev Yevhen
271. Рищенко Андрій Юрійович Ryshchenko Andrii
272. Дроздович Надія Людвигівна Drozdovych Nadiia
273. Білан Володимир Васильович Bilan Volodymyr
274. Третьяков Дмитро Анатолійович Tretiakov Dmytro
275. Михаленко Леся Степанівна Mykhalenko Lesia
276. Шевчук Олексій Анатолійович Shevchuk Oleksii
277. Газдайка-Василишин Ірина Богданівна Hazdaika-Vasylyshyn Iryna
278. Буришин Віталій Васильович Buryshyn Vitalii
279. Кунець Мирослава Григорівна Kunets Myroslava
280. Йосипчук Олександр Семенович Yosypchuk Oleksandr
281. Кирилюк Андрій Ігорович Kyryliuk Andrii
282. Теперик Оксана Василівна Teperyk Oksana
283. Биркович Олександр Іванович Byrkovych Oleksandr
284. Коряк Артур Васильович Koriak Artur
285. Турчинський Максим Ігорович Turchynskyi Maksym
286. Селіванов Максим Володимирович Selivanov Maksym
287. Стрижак Євгеній Юрійович Stryzhak Yevhenii
288. Клімов  Сергій Вікторович Klimov Serhii
289. Бондаренко Оксана Євгеніївна Bondarenko Oksana
290. Однолько Інна Валентинівна Odnolko Inna
291. Титич Віталій Миколайович Tytych Vitalii
292. Левицький Дмитро Романович Levytskyi Dmytro
293. Шевчук Олександр Іванович Shevchuk Oleksandr
294. Сорочан Алла Василівна Sorochan Alla
295. Біоносенко Володимир Вікторович Bionosenko Volodymyr
296. Якубець Микола Костянтинович Yakubets Mykola
297. Грабар Сергій Васильович Hrabar Serhii
298. Сидоренко Андрій Васильович Sydorenko Andrii
299. Созанський Тарас Іванович Sozanskyi Taras
300. Козлов Андрій Георгійович Kozlov Andrii
301. Кінько Ольга Володимирівна Kinko Olha