Затверджено порядок розгляду заяви за процедурою взаємного узгодження

Міністерством фінансів України наказом від 30.12.2020 № 820 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування) затверджено Порядок розгляду заяви (справи) за процедурою взаємного узгодження та вимоги до заяви.

У випадку якщо особа вважає, що в результаті дії або рішення контролюючого органу України або відповідного органу влади іншої країни вона піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, що не відповідає положенням міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, вона може, незалежно від засобів правового захисту, передбачених Кодексом, подати заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження в порядку, визначеному ст. 108 1 ПКУ.

Порядок визначає вимоги до заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження компетентним органом України, порядок розгляду заяви та розгляду справи за процедурою взаємного узгодження, передбаченої міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування.

Процедура взаємного узгодження може проводитися з ініціативи:

  • особи (резидента або нерезидента), якщо така особа вважає, що в результаті дії або рішення контролюючого органу України або відповідного органу влади іншої країни вона піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням міжнародного договору;
  • контролюючого органу з метою забезпечення однозначності або усунення розбіжностей у тлумаченні та/або застосуванні положень міжнародного договору;
  • компетентного органу іноземної держави, з якою укладено міжнародний договір.

Також контролюючим органом може бути ініційована процедура взаємного узгодження з метою проведення консультацій щодо уникнення подвійного оподаткування у випадках, не охоплених безпосередньо положеннями міжнародного договору.

Пені та штрафи не є предметом розгляду за процедурою взаємного узгодження.

Компетентним органом України відповідно до пп. 108 1.1.3 п. 108 1.1 ст. 108 1 розд. II ПКУ є Міністерство фінансів України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, або уповноважений ним інший орган. Рішення щодо делегування повноваження стосовно проведення процедури взаємного узгодження затверджується наказом Мінфіну.

Право на подання заяви виникає за умови, що таке право передбачене чинним міжнародним договором.