Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією аграріям

Вдосконалено механізм контролю за бюджетною дотацією сільськогосподарським товаровиробникам (зміни до пункту 161.6 статті 161розділу V1 Закону №1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України»).

Відтепер особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити ДПС про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, а також про зміни щодо таких пов’язаних осіб.

Також оновлено форму заяви №1-РОБД про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Додано новий розділ 8, до якого вносяться дані щодо пов’язаних осіб (у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ), які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, передбаченої розділом V1 Закону, а також зміни щодо таких пов’язаних осіб.

Розділ 8 Заяви ф. №1-РОБД заповнюється лише за наявності у /г товаровиробника пов’язаних з ним осіб при поданні заяви з позначкою «Внесення» або «Зміни щодо пов’язаних осіб».

За інформацією Офісу великих платників ДПС