Змінено порядок повернення помилково сплаченого судового збору

Наказом Мінфіну  від 08.12.2021 №647 внесені зміни до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

При надходженні відповідної заяви платника, суд перевіряє факт зарахування коштів на казначейський рахунок та підтверджує відсутність пов’язаного з оплатою розгляду справи чи видачі документу.

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.
На відміну від попереднього порядку, подання про повернення суд не надає платнику, а безпосередньо надсилає до головного управління Державної казначейської служби України із застосуванням системи дистанційного обслуговування.
Отже, при зверненні до суду про повернення помилково сплаченого судового збору, треба звертати особливу увагу на правильне зазначення реквізитів, а саме:
– код за ЄДРПОУ платника податків – для юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта платника (суб’єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету;
– IBAN, на який повертаються кошти в національній валюті;
– дата, номер розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету, сума коштів та ін.
У випадку належного оформлення заяви помилково сплачені кошти будуть зараховані на рахунок платника без звернення до казначейства.

Зверніть увагу! Такий порядок застосовується для повернення судового збору сплаченого саме помилково, а при поверненні судового збору за рішенням суду платник подає до відповідного головного управління Казначейства копію судового рішення, засвідчену належним чином разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.