Змінено порядок проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки»

Міністерство фінансів України затвердило зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (наказ від 16.07.2019 № 307, набуває чинності після офіційного опублікування).

Встановлено, що термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 гл. I розд. II Податкового кодексу.

Врегульовано також питання проведення зустрічі з платником податків для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами). З метою організації проведення зустрічі такому платнику/представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному ст. 42 гл. I розд. II Податкового кодексу, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце проведення зустрічі. За результатами проведення зустрічі складається протокол.

Довідково.  Згідно з п. 39.1 ПКУ платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». Цей принцип застосовується для визначення, чи відповідають умови контрольованої операції тим умовам, які були б встановлені у випадку здійснення аналогічних операцій між незалежними суб’єктами на ринку. Визначення відбувається шляхом застосування методів трансфертного ціноутворення, передбачених у п. 39.3 ПКУ. 

.