Змінено порядок укладання договорів оренди земельних ділянок із водоймами

Змінено порядок укладання договорів оренди земельних ділянок в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

Зміни передбачені Законом України № 963-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», який набрав чинності 02 березня 2021 року.

Внесено зміни до статті 15 Закону України «Про оренду землі» та визначено додаткові істотні умови договору оренди землі – у разі, якщо така земельна ділянка передається в оренду у комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

У таких випадках договір оренди повинен містити наступне:

– розмір орендної плати за водний об’єкт;

– об’єм та площа водного об’єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;

– перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;

– зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.

Невід’ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом є паспорт водного об’єкта.

Зміни до статті 25 Закону України «Про оренду землі» передбачають розширення переліку обов’язків орендаря земельної ділянки.

Орендар зобов’язаний:

– у 5-денний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу та відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;

– використовувати водний об’єкт відповідно до вимог водного законодавства України;

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку і орендну плату за водний об’єкт.

Орендар земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом зобов’язаний не створювати перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом буде затверджено урядом.

Про це повідомила НПУ