Змінено термін подання заяв до ЄСПЛ

З 1 лютого 2022 року термін, протягом якого може бути подана заява до Європейського суду з прав людини, скорочено із 6 до 4 місяців від дати ухвалення остаточного рішення національним судом.

Відповідний Протокол № 15 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод набув чинності 1 серпня 2021 року після його підписання та ратифікації 47 державами-членами Ради Європи (основні зміни, внесені цим Протоколом, полягають у доповненні Конвенції чіткими посиланнями на принцип субсидіарності та доктрину межі розсуду). Щоб потенційні заявники могли повністю ознайомитися з новим терміном, у п. 3 ст. 8 Протоколу було передбачено, що ця зміна набуде чинності лише через шість місяців після набрання чинності Протоколом, тобто з 1 лютого 2022 року.

Новий термін не має зворотної сили – в останньому реченні п. 3 ст. 8 зазначено, що він не застосовується до заяв, щодо яких остаточне рішення національного суду було ухвалено до впровадження цього правила.

ЄСПЛ проінформував громадськість про цю зміну у відповідній заяві та на своєму вебсайті в розділі для заявників, оприлюднивши оновлені інструкції англійською, французькою, а також неофіційними мовами РЄ.