Зміни щодо трудових прав домашніх працівників прийнято за основу

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 5695 про внесення змін щодо регулювання праці домашніх працівників.

Цей законопроект дає визначення поняттю домашня праця, закріплює правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначає обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками, закріплює основоположні стандарти та гарантії для осіб, які на умовах окремого виду трудового договору займаються домашньою працею, передбачає захист від дискримінації, різноманітних форм насильства та втручання в особисте життя домашніх працівників.

Окремо передбачається законодавча гарантія домашньому працівникові щодо необхідності забезпечення поваги до його честі, гідності та недоторканності особистого життя. Водночас захищаються права роботодавця на приватність. Домашньому працівнику забороняється розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, проживанням у домашньому господарстві.

Законопроект передбачає також додаткові права, гарантії та умови праці домашніх працівників, які проживають у домогосподарстві; містить положення про робочий час та час відпочинку домашніх працівників та особливості припинення трудового договору (контракту).

При цьому домашньому працівникові надається право добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок, який гарантуватиме людині отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності («лікарняні»).