Звітність з ПДВ: виправлення помилок, які допущено у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 5

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-ХІ (далі – ПКУ) та п. 1 розд. ІV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість від 28.01.2016 №21 (далі – Порядок №21), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Відповідно до п. 3 розд. ІV Порядку №21, у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше податкової декларації з ПДВ (далі – Декларація), до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – Уточнюючий розрахунок) повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Повідомляємо, що для платників податку, які заповнюють рядок 5 декларації обов’язковим є подання додатка 5 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» (далі – Додаток 5) до декларації, тому виправлення помилки, допущеної у таблиці 1 або таблиці 2 Додатка 5, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається Додаток 5 з відміткою «уточнюючий».

В такому уточнюючому розрахунку у відповідних рядках:

  • до графи 4 переносяться показники декларації, Додаток 5 до якої уточнюється;
  • до графи 5 – всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок.

У графі 6 відображається різниця між значенням графи 5 і графи 4 («+»/»-»). У випадку, якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графа 6 не заповнюється.

Таблиця 1 або таблиця 2 «уточнюючого» Додатка 5 заповнюється наступним чином: 

  • в першому рядку повторюється помилковий запис, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнується);
  • у другому рядку – вказується правильний запис.

При цьому, якщо помилка, допущена у таблиці 1 або таблиці 2 Додатка 5, не вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» Додатка 5 підсумкові рядки «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» не заповнюється.

Якщо така помилка вплинула на числові показники декларації, в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» Додатка 5 у підсумкових рядках «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» числові показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку.