Відповідність інформсистеми вимогам щодо захисту дозволено підтверджувати в альтернативний спосіб