ВРП визначила штатну чисельність служби інспекторів секретаріату ВККСУ