Які об’єкти належать, а які не належать до самочинного будівництва ?