Визначено процедуру ведення єдиних реєстрів ліцензіатів пального, алкоголю та тютюнових виробів