Забезпечення права на справедливий суд у провадженнях, пов’язаних із війною, – наше спільне завдання, – суддя ВС