Які основні причини прийняття рішень про неврахування Таблиці даних платника ПДВ у 2023 році?