Підтвердженням наявності прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є виписка з рахунку в цінних паперах, – КГС ВС