ВРП надано статус спостерігача у Європейській мережі рад правосуддя