Дія City: як набути статусу резидента?

post-img

6 хв читати

В лютому 2022 року в Україні розпочала діяти інформаційна система Дія City, яка вже сьогодні включає понад 262 ІТ компанії, які приносять до бюджету мільярди гривень. Що собою представляє Дія City та як стати її резидентом, розповіла Соломія Марчук, СЕО та засновниця юридичної компанії Main Business Partner.

Що таке Дія City?

Дія City – це спеціальний правовий режим, створений для ІТ галузі, та до якого компанія може приєднатися на добровільній основі. Дана ініціатива запроваджена Урядом України з метою залучення іноземних інвесторів та сприяння розвитку економіки країни.

Нормативно-правове регулювання правового режиму Дія City забезпечується Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 №1667-IX. Цим законом закріплено визначення резидента Дія City, вимоги для набуття статусу резидента, а також порядок набуття та втрати цього статусу.

Набуваючи статус резидента Дія City компанія має можливість:

 • Отримати особливі умови оподаткування (податок на виведений капітал у розмірі 9% або податок на прибуток – 18%).
 • Відмовитися від бізнес-моделі оформлення співробітників компанії як ФОП.
 • Укладати зі своїми працівниками цивільно-правові договори (так звані гіг-контракти), якими зокрема забезпечується дотримання й трудових прав співробітників (право на відпустку та інші).
 • Працевлаштовувати іноземців без отримання відповідного дозволу.
 • Автоматичного закріплення за собою права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-контракту.
 • Забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників (згідно з Постановою КМУ №76 від 27.01.2023 року, резиденти Дія City тепер мають таку можливість).

Вимоги, що ставляться до резидента Дія City

Суб’єкт підприємницької діяльності, який має намір стати резидентом Дія City повинен відповідати всім вимогам визначеним в Законі №1667-IX. Невідповідність хоча б одній з вимог є підставою для відмови в отриманні статусу резидента або його скасуванню.

Розглянемо більш детально ці вимоги.

 1. Резидент Дія City обов’язково має бути юридичною особою, що зареєстрована у встановленому законом порядку на території України, та:
 • не має у своєму статутному капіталі частки держави / територіальної громади України, частки юридичних осіб, зареєстрованих в країнах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів (або їх частка менше ніж 25%);
 • не являється неприбутковою установою / організацією;
 • не порушує вимог закону щодо розкриття інформації про свого кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності компанії;
 • як напряму, так і опосередковано не має у своєму статутному капіталі частки, що належить державі-агресору або особі, що зареєстрована чи проживає в такій державі;
 • не перебуває під санкціями в Україні чи під міжнародними санкціями;
 • не визнана банкрутом;
 • не перебуває в процесі припинення (окрім перетворення);
 • не має податкового боргу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, який існує понад 30 днів;
 • не здійснює діяльність у сфері, що підлягає ліцензуванню чи попередньому отриманню дозволу, без отримання таких дозволів / ліцензій (стосується постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів);
 • не здійснює діяльність у сфері проведення азартних ігор (за виключенням надання послуг в цій сфері).
 1. Резидентство Дія City надається лише тим компаніям, які здійснюють свою діяльність у сфері:
 • комп’ютерного програмування, керування комп’ютерним обладнанням;
 • видання комп’ютерних ігор та програмного забезпечення;
 • надання програмних продуктів в режимі онлайн;
 • освітньої діяльність у сфері інформаційних технологій;
 • обробки даних та пов’язаною з цим діяльністю;
 • проведення маркетингових компаній з використанням програмного забезпечення створеного резидентом Дія City, організації кіберспортивних змагань;
 • постачання послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
 • забезпечення кібербезпеки;
 • інших видів діяльності визначених Кабміном.
 1. Середній розмір заробітної платні працівників та фахівців за гіг-контрактами не може бути меншим ніж 1200 євро.
 2. Середня кількість працівників та гіг-спеціалістів не може бути менша ніж 9 осіб.
 3. Сума чистого доходу від діяльності у сфері ІТ повинна бути не менша 90% від показників підприємства до отримання резиденства Дія City.

Порядок набуття та втрати статусу резидента Дія City

Для набуття статусу резидента Дія City, юридична особа звертається до Мінцифри з заявою в електронному вигляді підписаною із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Така заява має містити: код ЄДРПОУ, назву та організаційно-правову форму підприємства, види діяльності, дані про персонал та довіреність (у випадку подання заяви представником). Уповноваженому органу забороняється додатково вимагати у заявника:

 • Подання оригіналів документів (крім заяви).
 • Подання нотаріально посвідчених копій документів (якщо це прямо не передбачено законом).
 • Подання документів, що підтверджують чи спростовують інформацію про заявника, видані іншими органами державної влади або місцевого самоврядування.

Строк розгляду заяви – 10 робочих днів від дати надходження такої заяви.

У випадку якщо заява не відповідає вимогам, що ставляться до електронних документів, неможливо підтвердити повноваження представника, в ЄДР відсутні відомості про юридичну особу або заявник сам звернувся до уповноваженого органу з заявою про її повернення, то звернення щодо надання статусу резидента Дія City залишається без розгляду та повертається заявнику. Рішення про повернення заяви надсилається заявнику протягом 5 робочих днів.

Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія City вважається прийнятим після спливу 10 робочих днів з дня надходження заяви, якщо така заява не повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія City.

Одночасно з прийняттям рішення про набуття підприємством статусу резидента Дія City, Мінцифри забезпечує внесення відомостей у відповідний реєстр, а саме рішення в той же день направляється заявнику.

В день опублікування позитивного рішення Мінцифри надсилає до інформаційних систем ДПС України відомості про підприємство та відомості щодо обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток – резидента Дія City.

Юридична особа – резидент Дія City може й втратити свій статус. Підстави припинення статусу резидента закріплені в статті 9 закону №1667-IX та є вичерпними. Такими підставами вважаються:

 1. Компанія самостійно подала заяву про припинення резидентства.
 2. Компанія не відповідає вимогам, що ставляться до резидента, визначені законом.
 3. Порушено строк подання резидентом Дія City звіту про відповідність або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів.
 4. Повторне послідовне порушення строків подання резидентом звіту про відповідність та/або незалежного висновку.
 5. Набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено принаймні одну з обставин невідповідності компанії вимогам до резидента Дія City.

У випадку виявлення контролюючим органом хоча б однієї з підстав для позбавлення компанії статусу резидента Дія City, протягом 5 робочих днів цей орган направляє електронне повідомлення з пропозиціями надати пояснення.

Резидент протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення має право надати свої пояснення з цього приводу. Ненадання пояснень не є підставою позбавлення статусу резидента Дія City

Рішення про припинення статусу резидента Дія City приймається уповноваженим органом протягом 20 робочих днів, але не раніше ніж на 10-й робочий день після отримання резидентом електронного повідомлення.

Юридична особа втрачає статус резидента Дія City з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія City.

«У підсумку скажу, що  режим Дія City має багато переваг для бізнесу, зокрема, надає низький рівень оподаткування. Далеко не кожний сектор економіки може запропонувати такі вигідні умови. ІТ компанії отримують можливість працювати офіційно, без будь-яких ФОП-схем. Незважаючи на це, не всі ІТ компанії повністю розуміють механізм оподаткування, з огляду на ранню стадію розвитку Дія City та відсутність практики в застосуванні податку на виведений капітал. Остаточне рішення про те, чи потрібно компанії ставати резидентом Дія City, має прийматися самостійно кожною компанією, з урахуванням її потреб та цілей», – Соломія Марчук, СЕО та засновниця юридичної компанії Main Business Partner