Домогтись справедливого рішення у суді – реально

post-img

4 хв читати

– Тетяно, Ви керуєте юридичною компанією під назвою «Сучасна Феміда». На Вашу думку, яка вона – сучасна Феміда в Україні?

– В умовах сьогодення Феміда в Україні переживає нелегкі часи. Хоч і були деякі позитивні кроки зі сторони держави щодо забезпечення прозорості правосуддя шляхом запровадження авторозподілу справ, дотримання територіальної підсудності, зменшення можливості контактування персоналу суду зі сторонами у справі задля забезпечення неупередженості,  але це не дало належного результату в цілому, оскільки нестабільна політична ситуація в країні, постійне намагання реформування судових органів  звели нанівець започатковані позитивні зміни.

Наразі судова система у кризі внаслідок недостатнього матеріального забезпечення, невдалого реформування, «кадрового голоду».  За цих обставин пересічні українці обмежені у доступі до правосуддя, люди змушені роками чекати рішення судів. Так, якщо раніше за елементарними категоріям справ (наприклад, розірвання шлюбу) до постановлення судом рішення минало два-три місяці, то останнім часом люди можуть отримати виклик у судове засідання і через рік після подання позову, не кажучи вже про строки, коли буде постановлено судове рішення, адже не завжди суддя має можливість розглянути справу у першому засіданні, оскільки повинен притримуватись норм процесуального права та у випадках, передбачених законом, зобов’язаний відкладати розгляд справи на іншу дату, яка є вільною. Зрозуміло, що графік судді надзвичайно щільний, враховуючи надмірне навантаження та велику кількість справ, а отже на розгляд справи з дотриманням процесуальних строків, визначених законом, на жаль, розраховувати не доводиться. Це примітивний приклад, але він яскраво відображає реалії сьогодення сучасної Феміди.

– Судова влада має дуже низький рівень суспільної довіри, але в той же час, люди продовжують покладатися на суд як останню інстанцію. Чому такий парадокс?

– Низький рівень суспільної довіри до судової гілки влади підтримується на державному рівні. Більшість людей не стикались з судами, але громадська думка створює певні настрої у суспільстві. Проте, оскільки відсутній інший спосіб захистити свої права, люди, хоча здебільшого з недовірою, але йдуть до суду, і як правило, добиваються справедливості.

– Адвокати вірять в справедливість?

– Звичайно, вірять. Це наше покликання – добиватись справедливих та законних рішень  для наших клієнтів. Без впевненості у правильності правової позиції та віри у позитивне рішення не слід і починати роботу.  Насправді, величезна кількість справ вирішується судами на користь наших співвітчизників. Оскільки я особисто маю нагоду допомагати людям, надаючи правничу допомогу як адвокат, то не маючи сумніву зазначу, що домогтись справедливого рішення у суді – реально.

– Як саме вирішити проблему тривалого розгляду справ у судах?

– Щоб забезпечити вчасний розгляд справ у передбачені процесуальні строки, необхідно повністю укомплектувати суддівський корпус, надати повноцінне матеріальне забезпечення всім без виключення працівникам суду,  а також забезпечити суди належною матеріально-технічною базою для можливості безперервно та ефективно здійснювати правосуддя. З цього необхідно почати та спрямовувати реформи у цьому руслі, а потім вимагати дотримання процесуальних строків, контролювати та дисциплінувати. Отримавши гідну заробітну плату та належні, не понаднормові умови праці, судді та інші працівники, я впевнена, зможуть ефективно та на належному рівні забезпечити конституційне право наших громадян на справедливий суд та розумні строки розгляду справ.

– А який спосіб досудового врегулювання спору Ви вважаєте найефективнішим?

– На даний час одним із ефективних та розповсюджених способів є медіація як альтернативний метод вирішення спорів. Це вирішення спору із залученням третьої сторони – посередника (медіатора).

Для більшості конфлікт сприймається як безвихідь, але насправді досудове вирішення спору можливе. Тут у нагоді може стати медіатор, який допоможе врегулювати спірні питання між сторонами та досягти порозуміння, допомогти домовитись. Головне під час конфлікту – це перестати себе переконувати, що бездіяльність або опір ефективні. Замість цього варто зосередитися на збереженні здатності об’єктивно оцінювати ситуацію і знайти можливі шляхи й способи вирішення конфліктного питання.

– Втім, переважна частина Вашої практики стосується саме судових справ?

– Так, ведення судових справ – головний напрям, яким ми займаємось. Наша компанія здебільшого здійснює представництво у справах, що розглядаються судами загальної юрисдикції. Це, як правило, кримінальні, цивільні, адміністративні справи, інколи здійснюємо представництво і у інших галузях права за необхідності. Але притримуємось певних обраних напрямків, адже охопити все одночасно неможливо, а неякісно надавати послуги – поза принципами та правилами нашої компанії.

– Чи хотіли би Ви стати суддею?

– Ні, ніколи цього не хотіла. Хоча, мабуть, змогла б, якби поставила таку ціль перед собою.  Але мене як жінку влаштовує відносно вільний графік роботи та можливість приділити більше часу собі та сім’ї , а також реалізувати себе саме у тих напрямах та галузях права, які мені цікаві.

Робота адвоката мені приносить задоволення, оскільки це постійна комунікація з людьми з метою надання допомоги, та навіть певною мірою творчий процес. Робота ж судді психологічно складніша, це величезна відповідальність за прийняте рішення, за його правильність. Потрібно вміти максимально абстрагуватись від негативних емоцій та настроїв учасників судового процесу, прийняти рішення зважено та емоційно відсторонено, вислухати невдоволення цим рішенням стороною, не на користь якої воно постановлено. Все це елементи повсякденного робочого дня судді. Звісно, робота адвоката теж нелегка, адже правову позицію формулює та надає до суду саме адвокат, але водночас є більш спокійною та менш емоційно напруженою.

– Чи змінився спектр галузей права, у яких Ви практикуєте, за останній рік? Зокрема, у зв’язку із пандемією.

– Ні, нічого не змінювали. Локдаун навесні минулого року змусив деякий час працювати дистанційно, але це була вимушена міра задля збереження здоров’я працівників компанії та клієнтів, тому пристосувались до роботи і в таких умовах.

– Ви частіше працюєте з фізичними чи юридичними особами? Які правові проблеми виникають найчастіше у тих та інших?

– За кількістю звернень переважає обслуговування фізичних осіб, хоча надаємо правничу допомогу і юридичним особам, зокрема на постійній основі.

Більшість справ це вирішення проблемних питань, з якими люди стикаються у повсякденному житті, від банальних сімейних та житлових спорів – до захисту прав у кримінальних провадженнях та Європейському суді з прав людини. Якщо взяти для прикладу  сімейні спори, то переважають справи щодо захисту прав дітей та спори, пов’язані з поділом майна подружжя. За кожною категорією справ є найбільш розповсюджені, але коротко про це не розповісти.

Проблеми різноманітні, складно узагальнити та виокремити ті, з якими найчастіше звертаються. Але кожне конкретне питання піддається ретельному правовому аналізу, вивчається судова практика, зміни до законодавства, формується правова позиція,  незалежно від того юридична чи фізична особа звернулась за допомогою.

Кожен клієнт важливий, для всіх без виключення працюємо на позитивний результат.

– Якої тактики спілкування дотримуєтеся із так званими «токсичними» клієнтами?

– Перше, що слід обумовити при роботі з клієнтом: укладаючи договір про надання правничої допомоги, адвокат не стає «власністю» чи «другом» для психологічної розрядки клієнта, навіть якщо гонорар досить високий. Одразу необхідно встановити час, зручний для спілкування по роботі, та наголосити на необхідності притримуватись порядку дій та правової позиції, узгодженої з адвокатом. Якщо з цих питань не вдається знайти порозуміння, договір краще не укладати, адже без злагоджених дії з клієнтом дієвого результату не буде. Звичайно, людський фактор включається в процесі роботи, особливо з фізичними особами, у клієнтів виникають дрібні питання не по суті тощо. Психологічний напружений стан, у якому перебуває більшість під час затяжних судових процесів, частково проектується на особу, яка надає правничу допомогу, адже людині необхідно виговоритись, психологічно себе розвантажити, заспокоїти. Тому мимоволі частину емоційного фону клієнта береш на себе. Але, обумовивши умови співпраці перед укладанням договору з адвокатом, можна звести до мінімуму можливе токсичне спілкування в подальшому.

– Чи знайоме Вам відчуття професійного вигорання?

– Маю надію, що таке відчуття мені буде не знайоме. На даний час робота приносить мені задоволення, є прагнення до саморозвитку та підвищення професійного рівня в подальшому.

– Чи можете поділитись якимось цікавим кейсом, який успішно реалізували у 2020 році?

– Якщо брати із останніх справ, то мабуть виокремлю свою найбільш успішну правову позицію, яку змогла відстояти у суді, оскільки вона є значимою для широкого кола наших співвітчизників. Це справа про відшкодування моральної шкоди покупцю житла, завданоїпорушеннями умов договору купівлі-продажу майнових прав в частині строків здачі об`єкту в експлуатацію зі сторони забудовника. В Україні це перша позитивна судова практика на користь покупця житла в цих правовідносинах. Відтепер можна звернутись з позовом до суду і відшкодувати моральну шкоду, навіть якщо вона прямо не передбачена умовами договору. З відповідними рішеннями судів можна ознайомитись в ЄРСР (справа №755/3509/18), правова позиція мала під собою підґрунтя та узгодилась з правовою позицією, викладеною згодом у постанові Великої Палати Верховного Суду від 1 вересня 2020 року у справі №216/3521/16-ц.

Безперечно, вона буде корисна чималій кількості українців та впевнена, що широкого буде застосовуватись моїми колегами в інтересах клієнтів, адже стосується недобросовісних забудовників житла, яких, на жаль, чисельна кількість по всій території нашої держави. Вже на даний час у мене особисто декілька клієнтів з аналогічною ситуацією, готуємо позови до суду та будемо відстоювати порушені права громадян і в подальшому.

Маю сподівання, що дана судова практика захистить права споживача, покращить ситуацію на ринку нерухомості та спонукатиме певним чином забудовників до виконання договірних зобов’язань вчасно. Дана справа – яскравий приклад, що добитись справедливості в українських судах можливо. А тому є мотивація працювати далі. Бути корисною людям – це найбільше професійне задоволення для мене.

– Які очікування від 2021 року?

– Планів на наступний рік багато. В перспективі чисельна кількість напрацювань. Обсяг робот зростає, а тому задумуюсь щодо розширення штату працівників. Оскільки, я не звикла « плисти за течією», то будемо реалізовувати  нові задуми, вибудовувати, у тому числі і надалі, нестандартні правові позиції та рухатись вперед в плані розвитку, гідно конкуруючи на сучасному ринку юридичних послуг у тій ніші, яку займаємо. Тож дивимось у майбутнє лише позитивно і налаштовані на подальше зростання.