Дисциплінарна відповідальність. Конфлікт інтересів: роз’яснення адвокатів

3 хв читати

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації на тему: «Дисциплінарна відповідальність адвоката. Конфлікт інтересів», який провели для колег Валентин Лучковський, адвокат, керуючий партнер АО «Лучковський і партнери», представник Хмельницької області у ВКДКА, та Андрій Місяць, адвокат, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У першій частині вебінару Андрій Місяць проаналізував підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а саме: порушення вимог несумісності, порушення присяги адвоката, порушення правил адвокатської етики, розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, невиконання рішень адвокатського самоврядування.

Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Окремо лектор схарактеризував стадії дисциплінарного провадження, згідно зі статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:

 • 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
 • 2) порушення дисциплінарної справи;
 • 3) розгляд дисциплінарної справи;
 • 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

 • – попередження;
 • – зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 • – для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії.

У другій частині вебінару Валентин Лучковський розкрив питання уникнення конфлікту інтересів як одного з основних принципів адвокатської діяльності, відзначивши, що цей принцип спрямований на:

 • Неможливість використання конфіденційної інформації, отриманої від особи, проти самої особи і, відповідно на шкоду цьому клієнту;
 • Забезпечення об’єктивності та неупередженості адвоката під час виконання ним своїх професійних обов’язків.

На прикладах з практики адвокат розглянув види конфлікту інтересів за суб’єктним складом, а саме:

 • 1. Між інтересами клієнтів адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання);
 • 2. Між особистими інтересами адвоката, членів його сім’ї, близьких родичів, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, учасником якого є адвокат, та інтересами клієнта.

Відповідно кожен адвокат, приймаючи рішення про укладення договору про надання правової допомоги з клієнтом щодо його захисту або представництва, повинен впевнитися, що у справі відсутній конфлікт інтересів у розумінні відповідних норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

Таким чином, адвокат має оцінити, чи наявна суперечність між:

 • його особистими інтересами, членів його сім’ї, близьких родичів адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, учасником якого є адвокат, та інтересами клієнта;
 • між його клієнтами, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими,
 • а також чи може така суперечність вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Обов’язок визначення та повідомлення клієнту/клієнтам про виникнення конфлікту інтересів або обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів, передбачений статтями 16, 39 Правил адвокатської етики та статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Заборона на укладення договору про надання правової допомоги при конфлікті інтересів визначена у статті 28 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статтях 9, 20 та 39 Правил адвокатської етики.

Без автора