Електронний суд України – 2022. Здобутки та перспективи

post-img

10 хв читати

Чим відрізняється Україна від її ворога? Однозначна відповідь – геть усім! Ми не хочемо жити минулим і завжди прагнемо до відкриття нових горизонтів та перспектив. Українці – розумна, сучасна нація, яка крокує в ногу з часом. Зокрема, це має відображення і в галузях державної діяльності України. Окремої уваги заслуговує електронне судочинство та його інтеграція з IT, що поступово наближається до європейських стандартів.

Спочатку пропоную повернутися на п’ять років назад, у 2017 рік, який заклав фундамент для подальшого становлення електронного судочинства.

Закон України № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»[1] (далі за текстом – ЗУ № 2147-VIII) набув чинності та фактично дав старт процесуальній реформі.

Серед багатьох змін, ЗУ № 2147-VIII передбачав створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі за текстом – ЄСІТС). Говорячи простіше, ЄСІТС – це система, яка дає змогу перенести більшість етапів процесу здійснення судочинства в електронну форму. Одним з ключових завдань системи є об’єднання ключових інструментів та сервісів, пов’язаних зі здійсненням судочинства. Наприклад: обмін документами в е-формі між судом та учасником судового процесу, надання електронних доказів, участь в судовому процесі в режимі відеоконференції тощо.

Оскільки ЄСІТС – це сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем, яка складається з багатьох модулів і потребує поетапного впровадження, стабільності та належного матеріально-технічного забезпечення, Державна судова адміністрація України (далі за текстом – ДСАУ) спочатку вирішила відтермінувати її повноцінний старт роботи.[2] Варто також згадати й «коронакризу» 2020 року, яка навпаки «змусила» пришвидшити вищезазначені процеси.

Тож наступний крок відбувся 26 травня 2021 року, з дня набрання чинності Законом України № 1416-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження ЄСІТС» (далі за текстом – ЗУ 1416-IX)[3] та 17 серпня 2021 року, коли Вища рада правосуддя рішенням № 1845/0/15-21 (із змінами і доповненнями)[4] затвердила Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС.

Одним з таких модулів ЄСІТС є підсистема «Електронний суд», яка запрацювала спочатку в тестовому режимі 01 січня 2019 року, а з 05 жовтня 2021 року повноцінно. У той же час почали офіційно функціонувати ще два модулі «Електронний кабінет» та підсистема відеоконференцзв’язку.

Тут слід згадати ще про дві підсистеми, які запрацювали раніше, та без яких сучасний адвокат вже не уявляє своєї роботи, – Єдиний державний реєстр судових рішень (далі за текстом – ЄДРСР) та офіційний веб-портал «Судова влада України». За допомогою ЄДРСР можна ознайомитися з повним текстом рішення по справі, знайти актуальну судову практику тощо.  А ось сайт Судової влади дає змогу бути в курсі стану розгляду справ, розкладу майбутніх судових засідань, отримати актуальну інформації щодо комунікації з відповідним судом та сплатити онлайн судовий збір.

Щодо режиму відеоконференції – на мою думку, цей інструмент багато в чому допоміг судам безперебійно продовжити розгляд справ під час пандемії та продовжує допомагати підчас війни.

Восени 2020 року суди та учасники судового процесу отримали доступ до комунікаційної платформи EASYCON[5]. Ця система дозволяє користуватися захищеним відеоконференцзв’язком з судом, без встановлення додаткових програм, що, погодьтеся, досить зручно. Окрім того, взяти участь у засіданні в такому режимі дозволяється поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів (частина 4 ст.212 Цивільного процесуального кодексу України). EASYCON ідентифікує учасника процесу через кваліфікований електронний підпис, що зводить до нуля неправильне встановлення особи. Функціонал програми дозволяє усім учасникам справи передавати е-файли безпосередньо під час конференції. Як показує практика, щорічний відсоток розгляду справ в режимі відеоконференцзв’язку тільки зростає, що вказує на його популярність та відповідність запитам сьогодення.

Модуль «Електронний кабінет» – основний інструмент доступу користувачів до ЄСІТС. Відповідно до частини 6 ст. 14 Цивільного процесуального кодексу України, частини 1 ст. 35 Кримінального процесуального кодексу України, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні е-адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку. Наприклад, для користувачів-адвокатів відповідна реєстрація дозволить створювати е-ордери, отримуючи доступ до судових справ, у яких вони представляють інтереси клієнтів та отримувати.

Разом з тим, 04 листопада 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №7574-д[6], яким пропонують поширити обов’язок реєстрації е-кабінету в ЄСІТС для всіх юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У прикінцевих положеннях документа (в редакції до першого читання) визначено, що все ті ж адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці реєструють е-кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами, протягом тридцяти днів з дати опублікування цього Закону. ФОП будуть реєструвати електронні кабінети в ЄСІТС протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом. Окрім цього, планують забезпечити можливість для сторони судового процесу направляти документи через ЄСІТС іншим учасникам справи, у разі наявності в них е-кабінету. Після набрання чинності відповідними змінами звернення (подання документів) до суду осіб, які були зобов’язані зареєструватися в е-кабінеті, але не виконали цього, будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документа.

І, нарешті, підсистема «Електронний суд». На мою думку, це один із найважливіших модулів ЄСІТС, адже його функціонал забезпечує обмін процесуальними документами (надсилання та отримання документів, їх копій, доказів, довіреностей тощо) в е-формі між судами, органами та установами системи правосуддя, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу.

За допомогою «Електронного суду» авторизований користувач власноруч може створити процесуальні документи із застосуванням вбудованого текстового редактора шляхом заповнення форм (шаблонів) документів та направити їх до суду. Документи надсилаються до суду через ЄСІТС з обов’язковим використанням електронного цифрового підпису. Безумовно, це зручно, адже всі ми мріємо не друкувати кілограми паперових документів та везти їх до судової канцелярії чи відділення Укрпошти… Саме «Електронний суд» дає таку можливість користувачам, тим самим заощаджуючи їх кошти та час. Оперативна взаємодія між сторонами процесу та доступ до матеріалів справи в онлайн форматі – запорука сучасного судочинства.

Звичайно, є багато скептиків, які з тих чи інших причин не користуються відповідними можливостями. А в когось просто поганий або відсутній інтернет, або ж суд не має відповідного матеріально-технічного забезпечення для повноцінної роботи з підсистемою. Фактор війни також суттєво вплинув на відповідні процеси. А ще кадровий дефіцит судової системи, велика завантаженість тощо. Безперечно, проблеми є, і їх не мало, але робота продовжується, помилки враховуються, прогалини закриваються, люди змінюються, технології вдосконалюються… Життя триває!

Враховуючи вищезазначене, вважаю, що ЄСІТС має неабиякий потенціал, який допоможе вітчизняному судочинству поступово перейти до системи електронного судочинства, що  відповідатиме нормам та стандартам ЄС.

Окрім цього, варто зазначити, що наказом ДСАУ від 14.06.2022 № 178 було затверджено концепцію програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту побудови ЄСІТС на 2022-2024 роки.[7] Ця концепція передбачає ряд завдань та заходів, реалізація яких дозволить: підвищити рівень забезпеченості судів сучасними засобами інформатизації; уніфікувати та оптимізувати процеси діяльності судів; підвищити прозорість, зручність та доступність судової системи для громадян; мінімізувати вплив людського чинника та недопущення втручання у процеси здійснення правосуддя.

Амбітні плани, амбітні цілі, але я вірю, що нашій країні все під силу, адже, повторю: українці – розумна, сучасна нація, яка крокує в ногу з часом. Працюємо! Переможемо!

  1. ЗУ № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
  2. Рішення Вищої ради правосуддя від 28.02.2019 № 624/0/15-19 (Електронний ресурс) // сайт ligazakon.net .- Режим доступу https://ips.ligazakon.net/document/view/mus31575?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl01&_ga=2.18137407.704389383.1668672199-1249604658.1605087291
  3. ЗУ № 1416-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження ЄСІТС» (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-20#Text
  4. Про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v083_910-22#Text
  5. Комунікаційна платформа EASYCON (Електронний ресурс) //сайт EASYCON. – Режим доступу https://easycon.com.ua/
  6. Проект Закону №7574-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40629

Наказ ДСА України від 14.06.2022 № 178 «Про затвердження галузевої Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на 2022-2024 роки» (Електронний ресурс) //сайт Судова Влада України. – Режим доступу https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/annex_1_178.pdf