Хто має право на безоплатну вторинну правничу допомогу тільки з конкретних правничих питань

post-img

2 хв читати

Безоплатна вторинна правнича допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, визначені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:

 • представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • захист;
 • складення документів процесуального характеру.

Проте деякі з цих категорій осіб мають право на правничу допомогу з усіх питань, а деякі тільки з конкретних питань.

Хто може отримати безоплатну вторинну правничу допомогу тільки з конкретних питань

Це такі  категорії:

 • особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею таких документів;
 • особи, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, що пов’язані з оскарженням рішення про відмову в отриманні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання зазначеної довідки або з питань, пов’язаних із встановленням фактів, що мають юридичне значення стосовно таких осіб;
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) з питань, пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (у тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України;
 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України з питань, що пов’язані з реабілітацією;
 • особи, які постраждали від торгівлі людьми, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, визначених Законом України “Про протидію торгівлі людьми”;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, – на правничі послуги, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, визначених законами України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” і “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”;
 • викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав у зв’язку з таким повідомленням;
 • особи, які повідомили про активи, зазначені у пунктах 1, 1-1 частини першої статті 4 Закону України “Про санкції”,з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав у зв’язку з таким повідомленням;
 • громадяни України, які звернулися з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації відповідно до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”;
 • особи, стосовно яких згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на час позбавлення особистої свободи та після звільнення у зв’язку із захистом прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • особи, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою;
 • іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень;
 • особи, стосовно яких суд розглядає справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності недієздатних фізичних осіб та фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, звільнення від повноважень опікунів чи піклувальників таких осіб, протягом розгляду справи в суд;
 • особи, стосовно яких суд розглядає справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку або примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу, протягом розгляду справи в суді;
 • які вважаються затриманими, у разі якщо такі особи є заявниками, визнані потерпілими або є свідками в іншому кримінальному провадженні, у зв’язку з незаконністю такого затримання, у разі порушення прав затриманої особи, застосування насильства, катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження під час затримання, до завершення відповідних проваджень;
 • у разі застосування до осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою насильства, катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження під час перебування під вартою;
 • у разі застосування до осіб  у кримінальних провадженнях стосовно яких залучається захисник для здійснення захисту за призначенням насильства, катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження.
author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua