Коли направлення на електронну адресу судового рішення є належним його врученням?

post-img

2 хв читати

Направлення копій судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси, свідчить про обов’язок суду направлення копії судового рішення рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Днем вручення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення.

Велика Палата Верховного Суду (рішення від 10.04.2024 у справі № 454/1883/22) поставила крапку в питанні щодо того, яке рішення суду слід вважати належно врученим.

Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження, мотивуючи своє рішення тим, що вказані заявником підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження не можуть бути визнані поважними, оскільки оскаржуване рішення суду було надіслане на електронну адресу. Не погоджуючись із таким підходом, особа звернулася до касаційної інстанції.

Адже право на доступ до суду має бути ефективним. І воно передбачає право на отримання належного повідомлення про судові рішення, особливо у випадках, коли апеляційна скарга може бути подана у конкретно встановлений строк (рішення ЄСПЛ від 06.12.2005 у справі «Мікулова проти Словаччини»).

За загальним правилом ст. 354 ЦПК апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду – п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Втім, строк на апеляційне оскарження може бути поновлений у разі його пропуску з поважних причин. Згідно зі ст. ст.  357, 358 ЦПК апеляційна скарга залишається без руху у випадку, якщо вона подана після закінчення згаданих строків, а особа не порушує питання про поновлення. Або якщо вказані нею підстави визнані неповажними. Тоді протягом десяти днів з дня вручення відповідної ухвали особа має право звернутися до суду із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку. Але якщо цього зроблено не було, суд відмовляє у відкритті провадження.

Велика Палата нагадала, що у судах функціонує Єдина судова інформаційно-комунікаційна система. І відповідно до ст. 272 ЦПК учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі:

  • в електронній формі у порядку, визначеному законом, – у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси;
  • рекомендованим листом із повідомленням про вручення – якщо така адреса відсутня.

Визначальним для унормування початку перебігу строку на апеляційне оскарження є вручення повного судового рішення. А днем вручення судового рішення є:

  • 1) день вручення судового рішення під розписку;
  • 2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;
  • 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;
  • 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
  • 5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Згідно з ч.11 ст. 272 ЦПК у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Згідно з Положенням про ЄСІТС офіційна електронна адреса – це сервіс Електронного кабінету ЄСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов`язковому порядку. Інші особи – у добровільному порядку (п.10).

Процесуальним законодавством було передбачено два способи надсилання судового рішення – шляхом направлення рекомендованим листом із повідомленням про вручення та в електронній формі через «Електронний кабінет».

Вимога про надіслання судового рішення через підсистеми ЄСІТС є обов`язковою лише для осіб, визначених пунктом 10 Положення про ЄСІТС та тих, хто добровільно зареєстрував офіційну електронну адресу.

Тож, дійшли висновку у ВС, на суд покладається обов’язок направлення копії судового рішення рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Днем вручення якого є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси.

Надсилання процесуальних документів на електронну адресу сторони у справі, вказану в документах, що подавалися до суду, не заборонена, та може здійснюватися як додаткова. Однак такі дії не можуть замінити належне надсилання учаснику судового рішення відповідно до статті 272 ЦПК.

Валерія Шкварко, секретар Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу для Національної асоціації адвокатів України.

author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua