Нацбанк у квітні застосував до двох банків та шести небанківських фінустанов заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

post-img

7 хв читати

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у квітні 2024 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ БАНК 3/4″ – штраф у розмірі  10 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 5 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями);

АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” – письмове застереження за порушення вимог:

 • підпункту “б” пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запити спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) додаткової інформації з порушенням встановленого строку;
 • пункту 12 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запит СУО додаткової інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформації з обмеженим доступом, із порушенням встановленого строку;

ТОВ ФК “МОНБЛАН ФІНАНС” – анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг, а саме надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, пункту 26 розділу ІІ, пункту 39 розділу III Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90* (далі – Положення № 90). Порушення полягає у відмові установою у проведенні Національним банком виїзної перевірки, а саме в:

 • ненаданні в повному обсязі на запити Національного банку, в установлені в запитах строки, достовірної інформації та документів, копій документів або витягів з документів щодо предмету виїзної перевірки, які стосуються виконання установою вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • недопуску уповноважених осіб Національного банку (інспекційної групи) до здійснення виїзної перевірки за адресою місцезнаходження установи;
 • відсутності протягом першого дня виїзної перевірки керівника установи / особи, уповноваженої представляти інтереси установи на час проведення виїзної перевірки, за місцезнаходженням установи;

ТОВ ФК “ФЕНІКС” – штраф у розмірі  6 326 100,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає в:

 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзацу першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої, абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ в частині:
  • непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ інформації про клієнта, його діяльність;
  • нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством;
 • неналежному застосуванні ризик-орієнтованого підходу, що полягає в:
  • неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, а також неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати оцінку / переоцінку ризиків, у тому числі притаманних її діяльності, підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних її діяльності (ризик-профіль СПФМ), що є порушенням вимог частини першої та абзацу другого частини другої статті 7, пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
  • нездійсненні переоцінки ризиків клієнтів, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;

ТОВ 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ” – штраф у розмірі  2 328 336,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає в:

 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежному розробленні процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг і продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що є порушенням вимог частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • нездійсненні установою стосовно клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, та особами, пов’язаними з політично значущими особами, заходу щодо одержання дозволу керівника установи для встановлення ділових відносин, що є порушенням вимог частини тринадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ;

ТОВ ФК АКТІВІТІС” – штраф у розмірі  595 000,00 грн за порушення вимог:

 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині неналежного розроблення у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90*, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду в сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства в ПВК/ФТ;
 • пункту 18 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 23 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), у частині неналежного виконання установою обов’язку зберігати в справах клієнтів документи (або їх копії), що стосуються ділових відносин з такими клієнтами;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності, а також неналежному здійсненні оцінки (переоцінки) ризиків клієнтів;
 • пункту 17 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб сприяти працівникам СПФМ, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов’язки та бути здатним довести суб’єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу;
 • пункту 6 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), що полягає в поданні до Національного банку файла з показниками статистичної звітності з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників такого файла;

ПрАТ ” СК АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ”:

1) штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частин четвертої, сьомої статті 11* Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення належної перевірки клієнтів, у тому числі нездійснення верифікації в порядку, визначеному законодавством;
 • частини тринадцятої статті 11* Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнта, кінцевим бенефіціарним власником якого є політично значуща особа;
 • частин першої, другої та/або п’ятої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного застосування установою ризик-орієнтованого підходу, в тому числі неналежного виконання обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;

2) письмове застереження за порушення вимог:

 • підпункту “а” пункту 8 частини другої статті 8* Закону про ПВК/ФТ у частині порушення строку повідомлення СУО про порогову фінансову операцію, що відповідає ознаці, визначеній абзацом третім частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ;
 • абзацу третього частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку відмовитися від підтримання ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику;
 • пункту 5 додатка 17 до Положення № 107 у частині незабезпечення установою тестування рівня отриманих працівниками знань після проходження працівниками установи навчання з питань ПВК/ФТ;

ТОВ АЛЬФАФІНАНС” – письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 14 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені Правилами № 140.

author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua