Навіть повернувши вилучені речі та документи, які містили адвокатську таємницю, зазначене не змінює факту, що сторонні ознайомилися із конфіденційною інформацією, – Костянтин Дорошенко

post-img

2 хв читати

Останнім часом на практиці все частіше зустрічаються випадки грубого втручання правоохоронних органів у адвокатську діяльність та порушення адвокатської таємниці. FEMIDA.UA продовжує публікувати відгуки українських адвокатів шодо такого явища у своїй діяльності, та досвідом протидії свавілля таких структур.

Так, за словами іменного партнера, адвоката АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» Костянтина Дорошенка, в Україні кожному гарантується право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Зазначене право передбачене у Конституції України, що ставить його на найвищий щабель захисту – конституційний рівень, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Якщо особа вважає, що її права та свободи порушуються, а інтереси утискаються, то перше, що приходить на думку – це звернення за правовою допомогою до адвоката.

Для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, а також захисту осіб у кримінальних провадженнях законодавство України надає адвокату низку гарантій, повноважень, а також наділяє їх певними обов’язками, що є підґрунтям для забезпечення надання якісної правової допомоги та захисту.

Однак, останнім часом шириться тенденція до необхідності захисту прав самих адвокатів, оскільки держава, в особі представників правоохоронних органів, втручається у адвокатську діяльність, порушуючи адвокатську таємницю, чим завдає подвійної шкоди інтересам суспільства.

Найбільш серйозного втручання адвокати зазнають під час проведення правоохоронцями обшуків, в результаті яких отримують доступ до комп’ютерної техніки адвокатів та їх мобільних телефонів, уражаючи особисті, професійні права адвокатів, а також неминуче порушуючи права тих, хто звернувся за правовою допомогою.

Залишаючи під питанням законність надання дозволів на проведення обшуків, а також проведення обшуків взагалі за відсутності будь-якого судового рішення, найбільш катастрофічним є отримання доступу до адвокатської таємниці.

Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Дотримання конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва.

Важливість збереження конфіденційності інформації, яка передається, вбачається зі змісту низки нормативних актів, в тому числі КПК України, яким користуються правоохоронці під час здійснення досудового розслідування.

Так, КПК України містить положення, якими визначається порядок отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю тощо.

Однак, доступ до будь-якої форми обміну інформації між клієнтом та адвокатом, а також об’єктів, які додані до такого обміну – прямо заборонений КПК України. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» також збороняє проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Передбачений і особливий порядок проведення процесуальних дій (огляд, обшук, тимчасовий доступ) у житлі, іншому володінні адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, а також особливий порядок надання дозволу на проведення таких процесуальних дій.

Більш того, вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці – є кримінальним правопорушенням.

Проте, факти говорять самі за себе – зазначені положення законодавства не утримують правоохоронців, а у деяких випадках суддів, від здійснення втручання в адвокатську діяльність, в тому числі шляхом отримання доступу до адвокатської таємниці.

У таких випадках вважаю, що адвокатом необхідно невідкладно повідомляти про  такі факти відповідні ради адвокатів регіонів та комітет НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, звертатися із повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення до правоохоронних органів, а також, за певних випадків, надавати таким фактам публічного розголосу.

Однак, можу констатувати, що ефективність зазначених дій залишає бажати кращого, оскільки навіть повернувши у подальшому вилучені речі та документи, які містили адвокатську таємницю, зазначене не змінює того факту, що сторонні особи ознайомилися із конфіденційною інформацією доступ до якої заборонений.

На сьогоднішній день за даними Офісу Генерального прокурора у період з січня по червень 2023 року обліковувалось 28 кримінальних проваджень за фактами втручання в діяльність захисника чи представника особи (ч. 1 ст. 397 КК України), з яких жодній особі не було повідомлено про підозру, а 21 кримінальне провадження закрите.

Змінити таку тенденцію вбачаю за можливе шляхом реального покарання правоохоронців у випадку отримання ними доступу до адвокатської таємниці, а також забезпечення здійснення досудового розслідування належним чином щодо самих правоохоронців, які допустили порушення встановлених законом гарантій діяльності та професійної таємниці адвокатів.

Не зайвим буде роз’яснення працівникам правоохоронних органів важливості ролі адвоката у суспільстві, а також необхідності забезпечення професійних прав адвокатів, які здійснюють захист та представництво, оскільки ціль не може виправдовувати засіб.

Здійснення досудового розслідування під час кримінального провадження має відбуватися з неухильним дотриманням законодавства України, утверджуючи те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, що має усвідомлюватися кожним працівником правоохоронного органу, а також невідворотність відповідальності за втручання у професійну діяльність адвоката та порушення гарантій діяльності адвоката.