НБУ пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів

3 хв читати

Національний банк України пропонує оновити порядок реєстрації  платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів, а також скасування такої реєстрації.

У зв’язку з цим Національний банк:

1) визначив критерії, відповідно до яких (у разі відповідності хоча б одному з яких) Національний банк матиме право в окремих випадках не скасовувати реєстрацію, не відмовляти в реєстрації або узгодженні оновлених документів платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора платіжних послуг, якщо таке скасування або відмова можуть мати негативний вплив на функціонування платіжного ринку та становити загрозу для користувачів платіжних послуг;

2)  уточнив, що підставою для відмови в реєстрації, узгодженні оновлених документів платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів може бути надання заявниками недостовірної інформації в документах, поданих до Національного банку саме під час процесу реєстрації;

3)  уточнив види діяльності, що можуть здійснюватися на підставі ліцензії на здійснення операцій з готівкою (у зв’язку зі зміною в Законі України “Про Національний банк України” назви виду ліцензії з “ліцензія Національного банку на надання послуг банкам з інкасації” на “ліцензія на здійснення операцій з готівкою”).

Відповідні норми містить проєкт постанови “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Зазначаємо, що норми проєкту постанови, які стосуються здійснення державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також питань нагляду та застосування заходів впливу за порушення законодавства, в тому числі у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не підлягають обговоренню відповідно до вимог Закону України “Про Національний банк України”.

Проєктом постанови передбачається затвердити зміни до:

  • Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (затверджене постановою Правління Національного банку від 26.09.2022 № 208, зі змінами);
  • Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг (затверджене постановою Правління Національного банку від 02.08.2022 №168, зі змінами).

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 23 травня 2024 року включно.

Без автора