НБУ розробив єдиний алгоритм регулювання безперервної роботи учасників ринку фінансових послуг в особливий період

2 хв читати

Національний банк України систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.

 

Йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

 

Чим зумовлено зміни?

 

Як регулятор фінансового ринку Національний банк визначає особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду. З цією метою за період 2004–2024 років було випущено майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів. Наразі Національний банк оформлює їх у єдину систему, що визначає:

  1. Режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим);
  2. Порядок прийняття Національним банком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це;
  3. Напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком;
  4. Вимоги до розроблення Національним банком та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Для чого це потрібно?

Таке оновлення дасть змогу забезпечити:

  • узгоджену роботу Національного банку та суб’єктів ринку фінансових послуг;
  • синхронність та скоординованість режимів роботи усіх учасників ринку фінансових послуг з огляду на зовнішні обставини;
  • стале функціонування у прийнятих режимах згідно з протоколами реагування;
  • зрозумілий порядок взаємодії регулятора та учасників ринку фінансових послуг та загальні стандартні вимоги до роботи установ в особливий період або в разі оголошення надзвичайного стану;
  • готовність усіх суб’єктів ринку фінансових послуг до переходу до обмеженого режиму роботи для реагування на зміну умов функціонування фінансового сектору.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 14 червня 2024 року № 67 «Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України», що набирає чинності з 02 липня 2024 року.

Упродовж шести місяців, до 02 лютого 2025 року, учасники ринку фінансових послуг повинні розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, а також поінформувати про це Національний банк.

Без автора