Нові правила вступу до аспірантури: роз’яснення адвоката

3 хв читати

24 червня 2024 року МОН України був прийнятий Наказ № 910 «Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році», який набув чинності 25 червня 2024 року (далі – Наказ МОН). Адвокат, голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України Надія Корінна надала відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають на практиці з цього приводу.

1) Чи означають нововведення, що нові аспіранти не зможуть навчатись на денній формі, а відтак втратять право на відстрочку військовозобов’язані, що бажають піти навчатись?

Ні. Якщо особа пройшла конкурсний відбір на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за державним замовленням, тобто за кошти державного бюджету, то така особа для зарахування до аспірантури має право укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником, а відтак, після зарахування відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

2) Чи пов’язані нові правила з тим, що у парламенті раніше активно розглядали варіанти скасування відстрочки для аспірантів?

На це питання достеменно та, звісно, в правовому полі, однозначної відповіді немає. Але, на мою думку, це точно пов’язано із надмірним ажіотажем, особливо у 2024 році, вступу на навчання до аспірантури серед чоловіків призовного віку. В тому числі, як офіційно зазначає МОН, щоб навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації.
Так, за даними МОН до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб, а от вже 2024 році на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91561 особа – це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.

3) Чи стосуються нові правила тих, хто вступив у 2021, 2022 чи 2023 році та підписав чотирирічний контракт – такі аспіранти лишатимуться на денній формі або ж їх також можуть перевести на заочну чи вечірню форму?

Вказаний Наказ МОН стосується аспірантів всіх років вступу. Переведення у «примусовому» порядку, тобто без згоди самого аспіранта, з денної або дуальної форми здобуття освіти на інші формами здобуття освіти не передбачено ані Наказом МОН, ані чинним законодавством України.
Власне, якщо аспірант навчався на денній або дуальній формі здобуття освіти, незалежно від року вступу, за державним замовленням, тобто за кошти державного бюджету, то відповідно до пункту 1 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у нього залишається.
Якщо аспірант навчався на денній або дуальній формі здобуття освіти, незалежно від року вступу, за кошти фізичних та юридичних осіб, а договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (аспірантом) під час вступу у минулі роки було укладено на весь період навчання, то відповідно до Наказу МОН право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у такого аспіранта також залишається.

Проте, якщо аспірант навчався за іншими формами здобуття освіти, зокрема на заочній формі навчання, то такий аспірант втрачає право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, оскільки відповідно до абзацу 2 пункту 1 переведення здобувачів вищої освіти (крім здобувачів вищої освіти з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п’ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти) на денну або дуальну форми здобуття освіти з інших форм здобуття освіти.

4) Якщо у ТЦК та СП аспірантам денної форми казатимуть, що для них більше немає відстрочки (а відомі і такі факти), то яким чином має діяти військовозобов’язаний аспірант, що навчається на денній формі за контрактом?

На даний час процедура надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення визначена постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» (далі – Постанова КМУ).
Зокрема, відповідно до пункту 57 вказаної Постанови КМУ для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділах) утворюються комісії.

Згідно із пунктом 58 Постанови КМУ за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

В подальшому, на підставі пункту 60 Постанови КМУ Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.
Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.
Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.
У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.
У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Отже, згідно із вимогами чинного законодавства реагувати на будь-які вислови, судження, твердження, персональні «бачення», висновки окремих представників ТЦК та СП не потрібна. Необхідно чітко виконувати вимоги законодавства, а саме подати до відповідного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, яку необхідно обов’язково зареєструвати, і очікувати ухвалення рішення комісії.

Також, варто звернути увагу ще на один важливий момент у Наказі МОН, а саме на право поновлення на денну або дуальну форми здобуття освіти.

Наразі таке право тимчасово призупинено до 01 січня 2025 року, крім наступних категорій осіб:
– особи, визначені частинами першою, третьою, п’ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти;
– особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку, за умови наявності інформації про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
– здобувачі вищої освіти, які мали перерву у навчання у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку у передбачених законодавством випадках);
– особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;
особи, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями, за умови наявності інформації про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
– особи, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більше одного року за медичними показаннями, у зв’язку з участю в програмі академічної мобільності або у зв’язку із сімейними обставинами, за умови наявності інформації про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
– особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Примітка:
Зазначені у коментарях особи, визначені частинами першою, третьою, п’ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»:
1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку;
3) жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
5) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
6) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Без автора