Обов’язкова відеофіксація під час обшуку

post-img

1 хв читати

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№ 2213-VIII від 16.11.2017 року) вступили в дію зміни до Кримінально процесуального кодексу України, що  встановлюють обов’язкову відеофіксацію  проведення обшуку, а саме, ст. 27, 107, 222 і 236 КПК.

Вищезазначеними змінами встановлюється  гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій.

Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко-  та відеозаписувальних технічних засобів.

Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису також надається стороні захисту. А на слідчого, прокурора, іншу службової особи, яка бере участь у проведенні обшуку, покладається  обов’язок допуску на місце  проведення обшуку захисника чи адвоката,  незалежно від стадії слідчої дії (обшуку).

В статті 236 КПК встановлена вимога, обов’язкової фіксації за допомогою аудіо- та відеозапису особистого обшуку та  обшуку житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того,  Законом № 2213-VIII  були внесені зміни, що запроваджують заборону на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста (ч.2 ст. 168 КПК).

Звертаємо увагу, що застосування норми вищезазначеного Закону про застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів набирають чинність з 01 січня 2019 року.