Перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі: затверджено чіткий механізм

5 хв читати

Уряд затвердив низку порядків перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та поховані на тимчасово окупованих територіях (після їхньої деокупації), а також Героїв України, які починаючи з 2014-го отримали орден “Золота Зірка” і урн із прахом із колумбаріїв інших кладовищ.

Ці порядки визначають механізми перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) Захисників та Захисниць.

Як отримати дозвіл на перепоховання останків або урни з прахом на НВМК?

Для отримання дозволу користувач місця поховання або його законний представник чи уповноважена особа спершу подають до державної установи “Національне військове меморіальне кладовище” заяву. У заяві обов’язково зазначають зручний спосіб комунікації, а також номер облікової картки платника податків загиблого (померлого).

До заяви додаються копії:

 • документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, паспортного документа іноземця та/або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спецстатус (для іноземців та осіб без громадянства користувача місця поховання);
 • свідоцтва про смерть загиблої (померлої) особи;
 • свідоцтва про поховання загиблої (померлої) особи;
 • документів, що підтверджують належність загиблої (померлої) особи до осіб, визначених у частині першій статті 151 Закону України “Про поховання та похоронну справу” 

Що відбувається далі?

Державна установа не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати подання заяви звертається до MBC для отримання інформації про наявність у загиблої (померлої) особи на день смерті не погашеної i не знятої судимості за вчинення умисного злочину.

Далі, за результатами розгляду копії документів, у разі відсутності підстав для відмови та на основі інформації, наданої MBC, протягом 10 робочих днів з дати отримання відповіді від MBC видається наказ про надання дозволу на перепоховання останків або урни з прахом на Національному військовому меморіальному кладовищі.

У наказі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка подала заяву, інформація щодо рішення про надання дозволу на перепоховання останків на НВМК.

Чому бувають відмови на перепоховання та як це владнати?

У разі відмови у наданні дозволу на перепоховання останків або урни з прахом загиблої (померлої) особи у наказі зазначаються обгрунтована підстава та зазначеним у заяві способом комунікації. Відповідь із відмовою надається також протягом 10 робочих днів.

Національне військове меморіальне кладовище відмовляє у наданні дозволу на перепоховання останків або урни з прахом загиблої (померлої) особи на Національному військовому меморіальному кладовищі у разі, коли:

 • загибла (померла) особа не належить до осіб, визначених у частині першій статті 151 Закону України “Про поховання та похоронну справу”;
 • загибла (померла) особа не похована на території, яка була тимчасово окупована рф (після її деокупації), згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії a6o тимчасово окупованих рф, затвердженим Мінреінтеграцїі;
 • загибла (померла) особа на день смерті мала непогашену i не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення умисного злочину;
 • подано неповний пакет копій документів;
 • заяву подано особою, яка не є користувачем місця поховання aбo його законним представником чи уповноваженою особою.

Після усунення причини, що стала підставою для відмови, допускається повторне подання до державної установи заяви про отримання дозволу на поховання урни з прахом загиблої (померлої) особи на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як отримати дозвіл на ексгумацію?

Для отримання дозволу на ексгумацію останків або виймання урни з прахом загиблої (померлої) особи користувачу місця поховання потрібно подати виконавчому органу сільської, селищної або міської ради заяву. Вона може бути в електронній формі, або паперовою.

До заяви додаються копії:

 • наказу державної установи про надання дозволу на перепоховання останків або урни з прахом загиблої (померлої) особи на Національному військовому меморіальному кладовищі;
 • документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, паспортного документа іноземця та/або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спецстатус (для іноземців та осіб без громадянства користувача місця поховання);
 • лікарського свідоцтва про смерть загиблої (померлої) особи (не подається у разі перепоховання урни з прахом);
 • свідоцтва про поховання загиблої (померлої) особи.

За результатами розгляду документів виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дати ïx отримання приймається рішення про надання дозволу на перепоховання або про відмову та повідомляється про це.

Як відбувається перепоховання урни з прахом?

Перепоховання урни з прахом загиблої (померлої) особи може здійснюватися шляхом закопування урни з прахом в могилі або у колумбарній ніші. Роботи з ексгумації останків aбо виймання урни з прахом, а також ïxнього транспортування до Національного військового меморіального кладовища проводяться за рахунок коштів користувача місця поховання або його законного представника чи уповноваженої особи.

Які ритуальні послуги та предмети надаються безкоштовно?

Згідно з договором, безоплатно надаються предмети ритуальної належності:

 • портрет загиблої (померлої) особи;
 • Державний Прапор України;
 • тимчасове дерев’яне облицювання могили;
 • дерев’яний надгробний хрест;
 • табличка на дерев’яний надгробний хрест;
 • намогильна споруда;

Також безкоштовно надаються ритуальні послуги:

 • доставка предметів ритуальної належності на території Національного військового меморіального кладовища ;
 • перевезення труни з останками aбo урни з прахом територією Національного військового меморіального кладовища (катафалк);
 • перенесення труни з останками або урни з прахом територією Національного військового меморіального кладовища;
 • організація перепоховання i проведення поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі;
 • виділення місця на Національному військовому меморіальному кладовищі для перепоховання останків або урни з прахом;
 • копання могили, опускання труни або урни з прахом, закопування, формування намогильного насипу, прибирання прилеглої територій після перепоховання;
 • перепоховання урни з прахом загиблої (померлої) особи в колумбарії;
 • установлення тимчасового дерев’яного облицювання могили та дерев’яного надгробного хреста на могилі загиблої (померлої) особи;
 • виготовлення написів на табличці для дерев’яного надгробного хреста;
 • спорудження намогильної споруди (відповідно до описів зразків намогильних споруд та меморіальних табличок).

Перепохованням останків або урни з прахом на Національному військовому меморіальному кладовищі здійснюються державною установою в межах i за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Перепоховання відбувається з військовими почестями та базується на принципах створення рівних умов для поховання незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживания, мовних або інших ознак.

Без автора