Проблемні питання судового збору: роз’яснення адвоката

post-img

2 хв читати

Про проблемні аспекти судового збору дискутували адвокати у Вищій школі адвокатури НААУ під час заходу з підвищення кваліфікації, лектором якого виступила Оксана Полотнянко, адвокат, кандидат економічних наук.

Лектор розглянула базові положення Закону України «Про судовий збір», а також проаналізувала ключові відмінності сплати судового збору у цивільному, адміністративному, кримінальному та господарському судочинстві.

Окрему увагу Оксана Полотнянко сфокусувала на проблеми, які виникають під час відстрочення та розстрочення сплати судового збору, відзначивши, що у практиці застосування Закону України «Про судовий збір» певні труднощі викликають норми, які передбачають можливість отримання сторонами певних «пільг» за ст. 8 Закону. Так, відповідно до ст. 8 Закону, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за конкретно визначених законодавцем умов. Практичне застосування норми показує, що питання визначення майнового стану як такого, що дає підстави для надання «пільги», є оціночним, тому потребує доказування перед судом.

Говорячи про звільнення від сплати судового збору, лектор для прикладу навела ч. 8 ст. 160 КАС України, відповідно до якої, якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору, а також ч. 5 ст. 161 КАС України, яка визначає, що у разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору.

Звернула увагу лектор на проблему вимоги повторної сплати судового збору при передачі справи за підсудністю до іншого суду, яка стала предметом розгляду у постанові ВП ВС від 18 січня 2023 року у справі № 170/129/21. ВП ВС вказала, що немає підстав вважати, що судовий збір при передачі справи за підсудністю іншому суду повинен сплачуватись повторно на рахунок того суду, де справа розглядається фактично. Перерозподіл сплачених коштів може здійснюватися ДСА України у визначеному нею порядку або в порядку, визначеному іншим компетентним органом держави.

Розглядаючи відмінності судового збору у господарському та цивільному судочинстві, лектор відзначила, що за загальним правилом судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову – на відповідача; у разі відмови в позові – на позивача; у разі часткового задоволення позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Однак, виключно для господарського процесу характерно, що у спорах, що виникають під час укладення, зміни та розірвання договорів, судовий збір покладається на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозиції іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом частково відхилено частину пропозицій кожної зі сторін.

Аналізуючи нюанси сплати судового збору в адміністративному судочинстві, лектор зазначила, що статтею 132 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що судовий збір разом з витратами, пов’язаними з розглядом справи, належить до судових витрат. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Серед найбільш проблемних питань, які порушують суди у своїх узагальненнях, є питання щодо порядку сплати судового збору за подання заяв про забезпечення доказів або позову, апеляційних чи касаційних скарг позивачами, які звільняються від сплати судового збору за подання позову.

До ознайомлення було запропоновано правові позиції Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду стосовно порядку сплати судового збору:

  • Правильне нарахування суми судового збору є однією з гарантій захисту права особи на звернення до суду – Постанова КАС ВС від 13 серпня 2021 року у справі № 440/5178/20;
  • Член сім’ї померлого ветерана війни звільняється від сплати судового збору – Постанова КАС ВС від 17 грудня 2021 року у справі № 460/713/21;
  • Особа може бути звільнена від сплати судового збору на підставі спеціального закону – Постанова КАС ВС від 5 травня 2022 року у справі № 420/18798/21.

Розглядаючи питання нюансів судового збору в кримінальному судочинстві, лектор запропонувала до обговорення та аналізу учасників наступні питання:

  • Чи є вичерпним перелік видів процесуальних та судових витрат, визначених у ст. 118 КПК України?
  • Чи є підстави стверджувати, що Кримінальним процесуальним законом України не врегульовано питання розподілу процесуальних та судових витрат у кримінальному провадженні?
  • Чи має бути стягнено з обвинуваченого (засудженого) судовий збір на користь держави на підставі ЦПК України при вирішенні цивільного позову в межах кримінального провадження?
author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua