Продовжено задоволення вимог кредиторів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «КБ «НАДРА»

2 хв читати

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 13 травня 2024 року № 561 погоджено продовження процедури задоволення вимог кредитора третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (ПАТ «КБ «НАДРА»).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 13 травня 2024 року № 562 погоджено продовження процедури задоволення вимог кредитора третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОКБІЗНЕСБАНК» (АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»).

Ці виплати кредиторам здійснюються відповідно до пункту 11 розділу VІІІ Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.2017 № 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2017 за № 1104/30972. Кошти, одержані:

  • в результаті вжиття заходів з відшкодування шкоди (збитків), заподіяної пов’язаною з банками особою та/або іншою особою, рішеннями, діями та/або бездіяльністю якої завдано шкоди (збитків) банку або яка прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду;
  • у результаті процесів, позовів та проваджень щодо шкоди (збитків), що була заподіяна банку внаслідок прямої чи непрямої націоналізації або експропріації майна (інвестицій) банку, здійснення щодо таких інвестицій заходів, що за наслідками дорівнюють експропріації, або внаслідок реквізиції, руйнування, заподіяння шкоди або знецінення майна (інвестицій) банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень або інших подібних дій;
  • інші кошти, які до затвердження ліквідаційного балансу банку підлягали б включенню до ліквідаційної маси,

після затвердження ліквідаційного балансу банку спрямовуються Фондом кредиторам банку, вимоги яких залишились незадоволеними та вважаються погашеними в результаті ліквідаційної процедури.

Довідкова інформація за телефонами:

  • «Гарячої лінії» Фонду: 0 800 105 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України); +38 (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку);
  • інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333-35-85 (згідно з тарифами оператора зв’язку).

Без автора