Пропонується визначити законом основні засади державної кліматичної політики

post-img

1 хв читати

Уряд ініціював законопроект № 11310 «Про основні засади державної кліматичної політики».

Законопроект спрямований на визначення правових та організаційних засад державної кліматичної політики, спрямованої на забезпечення низьковуглецевого розвитку України, досягнення кліматичної нейтральності, адаптації до зміни клімату, виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері, а також засад створення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, функціонування національної системи відстеження впровадження політик і заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

Проектом визначаються:

  • основні засади державної кліматичної політики;
  • особливості формування та досягнення цілей державної кліматичної політики;
  • засади забезпечення кліматичного планування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
  • особливості звітування відповідно до вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та збору даних цих цілей;
  • основні засади національної системи відстеження впровадження політик, заходів та прогнозування у сфері зміни клімату.

Без автора