Розширено перелік відкритих даних у довкіллєвій сфері

2 хв читати

КМУ розширив перелік відкритих даних у довкіллєвій сфері.

Зокрема, до переліку додано 11 нових наборів даних, які мають бути опубліковані. Ще 7 позицій уточнено та  5 застарілих виключено.

Цим рішенням перелік наборів екологічних даних приводиться у відповідність до Законів «Про управління відходами», «Про охорону атмосферного повітря», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про пестициди і агрохімікати». Адже із запуском євроінтеграційних змін в довкіллєвій сфері вже з’являється великий масив нової інформації, а також створюватимуться нові реєстри. Доступ до такої інформації має бути відкритим для українців.

До наборів даних, які будуть створені та опубліковані, додано:

 • Реєстр суб’єктів господарювання, які зобов’язані подавати декларацію про відходи;
 • Реєстр дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів;
 • Реєстр виробників продукції, щодо якої встановлено розширену відповідальність виробника;
 • Реєстр організацій розширеної відповідальності виробника;
 • Реєстр суб’єктів господарювання у сфері оброблення відходів;
 • Реєстр побічних продуктів (Реєстр суб’єктів господарювання, у виробничому процесі яких дана речовина або предмет визначено як побічний продукт);
 • Реєстр припинення статусу відходів (Реєстр суб’єктів господарювання, які декларують припинення статусу відходів);
 • Реєстр суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та зберігання відходів;
 • Реєстр суб’єктів господарювання на здійснення операцій з перевезення відходів;
 • Набори даних у сфері циркулярної та низьковуглецевої економіки;
 • Інформація про дозволи на використання особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку.

Нагадаємо, вільний доступ кожного до інформації про стан довкілля гарантується Конституцією України та низкою законодавчих актів. Крім того, Україна підписала та ратифікувала Оргуську конвенцію, якою взяла на себе зобов’язання щодо гарантування права на доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища.

Без автора